Obecní knihovna Předměřice n.L.
Naposledy aktualizováno: 03.04.2018 16:11:27

 

 

2018

Ve velikonočních vajíčcích se skrývala jarní pohádkovou soutěž.

 

V pátek 23. března  se naše knihovna už po třinácté zapojila do celostátně vyhlašované knihovnické akce Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 33 žáků , jejich paní učitelky a knihovnice. Společníky po celý večer nám byli pejsek a kočička z krásné knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, jejíž 90. výročí vzniku si letošní účastníci NsA připomínali. V literární dílně sestavovaly děti obrázkovou osnovu podle příběhu o mytí podlahy, na obrázku vyhledávaly potraviny, které pejsek a kočička dali do dortu, a odhadovaly, ve které skleničce se skrývá sýr, jehož vůně pomohla pejskovi a kočičce najít zasněžený domeček. Ve výtvarní dílně vyzdobily noční košilku, aby nebyla smutná, a vyrobily si postavičky pejska a kočičky. V dílně kuchtíků si každý do své misky připravil báječný piškotový dortík. Hostem večera byl lidový loutkář z HK pan Jiří Polehňa, který dětem zahrál veselou pohádku Kašpárek a Kalupinka. V sobotu ráno při slavnostním ukončení obdržel každý diplom, placku s motivem NsA, pohlednici vydanou pro všechny letošní nocležníky a drobný dáreček. 

Galerie se připravuje

 

V březnu proběhla beseda o kouzelných a moderních pohádkách.

 

V Březnu - měsíci čtenářů - nabízíme v knihovně nejen spoustu zajímavých knih, ale zveme mezi naše čtenáře i spisovatele. V pátek 9. března měli žáci prvních až pátých tříd příležitost přivítat v knihovně paní spisovatelku Zuzanu Pospíšilovou, autorku více než 80 knih pro děti. Nejprve spisovatelka dětem přiblížila, co je třeba všechno udělat, aby se kniha mohla objevit na pultech v knihkupectvích. Potom některé své knihy představila. Děti s napětím vyslechly např. ukázku o partě detektivů, pohádku a bajku, prostřednictvím hádanek, rébusů a jazykových hříček si bystřily svůj důvtip. Na závěr besedy paní spisovatelka prozradila, na které další knihy se děti mohou těšit. O tom, že knihy paní Pospíšilové děti zaujaly, svědčí skutečnost, že v závěru besedy se u výpůjčního pultu vytvořil zástup nedočkavých čtenářů, kteří si její knihy, které máme v knihovně,  hned vypůjčili. Děkujeme za milé setkání s paní Pospíšilovou a jejími knihami.

Galerie

 

Březnová soutěž je věnována Josefu Čapkovi a jeho knize Povídání o pejskovi a kočičce.

 

Od února se v knihovně schází Čtenářský klub. Žáci dostávají prostor ke čtení knížek dle vlastního výběru, ke sdílení zážitků z četby a k zamýšlení se nad tím, co čtou. Díky zálibě v četbě získávají čtenáři nové přátele, rozšiřují si slovní zásobu a rozvíjejí komunikační schopnosti. V knihovně je pro ně připraveno velké množství kvalitních dětských knih od současných českých i světových spisovatelů a ilustrátorů. Klub pracuje pod vedením Mgr. Jany Kopřivové.

 

V pondělí 5. února navštívily knihovnu děti z mateřské školy. Dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, kdo a proč do knihovny chodí a co vše se v knihovně nachází. Poznávaly známé pohádkové postavičky a s chutí si nejen pohádkové knihy prohlédly. Těšíme se na nové čtenáře!

Galerie

 

Žáci několika tříd  navštívili knihovnu v hodinách literární výchovy. Připomněli si, jak je knihovna uspořádána, seznámili se s novými knihami, které si mohou půjčit, a dozvěděli se, jakou cestou musí kniha projít od okamžiku, kdy se nápady zrodí v hlavě spisovatele, do chvíle, kdy si ji čtenář odnáší domů z knihkupectví nebo z knihovny.

 

Sněhu zatím venku moc nenapadlo, tak nám alespoň v knihovně  sněhové vločky přinesly několik zimních hádanek.  Výstavka, kde si připomínáme lednová literární výročí, je doplněna soutěžními úkoly. Přijďte si vyzkoušet svůj postřeh!

 

 

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

.

 
Proces zabral 0.0187 sekund času a 0.59MB paměti.