Obecní knihovna Předměřice n.L.
Naposledy aktualizováno: 07.01.2019 23:17:27

Z historie knihovny

Obecní knihovna v Předměřicích nad Labem byla založena roku 1885 místním řídícím učitelem Augustinem Mindlem z darovaných knih pány Waldekem, předsedou cukrovaru (20 knih), obchodníkem Františkem Špačkem (14 knih) a Augustinem Mindlem (80 knih). V roce 1924 čítala knihovna 1 733 svazků, v roce 1928 se jejich počet zvýšil na 1 814 a zapsaných čtenářů bylo 107. V roce 1934 byla na doplnění knihovny uspořádána sbírka v obci, která vynesla 1 786,50 Kč. Kromě toho věnoval knihovně 65 knih místní MUDr. Antonín Štefl. V roce 1937 měla knihovna 88 čtenářů a čítala 2 130 svazků. V letech druhé světové války byla knihovna velmi poškozena a mnohé knihy byly nenávratně zničeny. K 1.9.1946 se stal knihovníkem místní řídící učitel Josef Fišer. Do knihovny byly nakoupeny nové regály, byla provedena revize knih. Knihovna byla umístěna v budově obecné školy a obsahovala 1 896 svazků. V roce 1951 stoupl počet svazků na 2 180, registrovaných čtenářů měla knihovna 127. V roce 1958 byla knihovna přemístěna do 2 místností na MNV. Měla 2 910 svazků a registrovaných bylo 211 čtenářů. V roce 1961 byla knihovna přestěhována zpět do bývalé obecné školy. Knihovníkem zůstává Josef Fišer. V roce 1975 vzrostl počet knih na 4 176 svazků. V následujících letech pracovali ve funkci knihovníka např. paní Ivana Filipová, pan Ladislav Mach. K významné změně došlo v roce 1996, kdy byla místní knihovna sloučena se školní knihovnou a přemístěna do budovy základní školy ve Školské ulici. Činnost oddělení pro dospělé čtenáře, ale i nově vzniklého samostatného oddělení pro děti byla zahájena 21.2.1996. Knihovnicemi se staly ředitelka ZŠ Věra Petrová, učitelka Jana Kopřivová a v oddělení pro dospělé čtenáře paní Irena Uhrová. V roce 1999 byl modernizován výpůjční systém. V rámci grantového programu byla knihovna vybavena dvěma počítači. Od září začaly knihovnice využívat knihovnický program Lanius. V oddělení pro dospělé čtenáře začala jako knihovnice pracovat učitelka Iva Němečková. V roce 2003 byla Místní knihovna Předměřice nad Labem přejmenována na Obecní knihovnu Předměřice nad Labem a stala se součástí právního subjektu spolu se ZŠ, MŠ a školní jídelnou v Předměřicích nad Labem. V roce 2005 byly spuštěny webové stránky knihovny.  V únoru 2006 knihovna obsahovala 7 116 svazků, z toho 1 014 naučných knih a 6 102 kusů beletrie. Čtenáři si mohli vybírat z 20 titulů periodik. Knihovna měla  306 registrovaných čtenářů, z toho je 229 dětí do 15 let. Kromě vlastního knihovního fondu mají čtenáři od tohoto roku k dispozici výměnné knižní soubory ze Střediskové knihovny v Hradci Králové. V roce 2008 čítala knihovna 6 959 svazků a  384 registrovaných čtenářů. Do knihovny přišlo 4 478 návštěvníků,kteří provedli 6 576 výpůjček,  služby internetu v knihovně využívalo 385 čtenářů. Do knihovny byl v tomto roce nakoupen moderní variabilní nábytek. Za podpory obce podala knihovna v roce 2009 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MK v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), jehož cílem bylo přechodem na knihovní systém Clavius zkvalitnit služby uživatelům. V roce 2010 obsahovala knihovna 6 754 svazků, registrovaných čtenářů bylo 305, knihovnu navštívilo 4 220 návštěvníků, kteří provedli 5 934 výpůjček. V roce 2011 stoupl počet svazků na 6 945, počet registrovaných čtenářů na 338. Knihovnu navštívilo 4 385 návštěvníků a provedli 5 396 výpůjček. V roce 2012 jsme zaznamenali stav fondu v počtu 7 095 výtisků a 340 registrovaných čtenářů. Knihovnu navštívilo 4 662 návštěvníků, kteří provedli 5 978 výpůjček. V roce 2013 měla knihovna k dispozici 7 162 svazků. Registrovaných čtenářů bylo 349. Knihovnu navštívilo 4 311 návštěvníků, kteří provedli 6 160 výpůjček. 

 

Článek pro Předměřický zpravodaj 2017 

Článek pro Předměřický zpravodaj 2016

Článek pro Předměřický zpravodaj 2015

Článek pro Předměřický zpravodaj 2014

Článek pro Předměřický zpravodaj 2013

Článek pro Předměřický zpravodaj 2012

Článek pro Předměřický zpravodaj 2011
Článek pro Předměřický zpravodaj 2010

Článek pro Předměřický zpravodaj 2009

Článek pro Předměřický zpravodaj 2008

Článek pro Předměřický zpravodaj 2006

 

Knihovník Královéhradeckého kraje 2010

Koncem října roku 2010 byli samostatně oceňováni knihovníci Královéhradeckého kraje. Tato knihovnická slavnost se konala v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové za přítomnosti zástupců SVK v HK, KÚ Královéhradeckého kraje, družební SVK v Bánské Bystrici a předsedkyně regionálního výboru SKIP. Knihovnicí Královéhradeckého kraje 2010 se stala také paní Mgr. Jana Kopřivová, knihovnice Obecní knihovny v Předměřicích nad Labem. Slavnostního předávání ocenění, jehož součástí byl i velmi pěkný a pestrý kulturní program, se účastnily také starostka Obecního úřadu Předměřice nad Labem paní Stanislava Marková a ředitelka ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem paní Mgr. Věra Petrová. Podrobnosti si můžete přečíst v následujících odkazech. Články vyšly v knihovnicko-informačním zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás.

 

Napsali o nás:

Informační vzdělávání v Předměřicích nad Labem

Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 2010

Obecní a školní knihovna v Předměřicích  nad Labem

Týden knihoven 2005

Knihovna a škola v Předměřicích nad Labem 2003

 

 

 
Proces zabral 0.0087 sekund času a 0.7MB paměti.