Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

Vánoční kvíz
1) Který jehličnan není vhodný jako vánoční stromeček?
2) Odkud přišel do Čech zvyk strojit vánoční stromeček?
3) První stromeček v Čechách byl ozdoben:
4) Čím byl ozdoben první český vánoční stromeček?
5) Co nám na Štědrý den prozradí naši budoucnost?
6) Kterému vánočnímu pokrmu se říká černý kuba?
7) Co je vánoční koleda?
8) Co znamená podle lidového rčení: Až kukačka na Vánoce zakuká.
9) Kdo je autorem slavné vánoční mše Hej, mistře!
10) Kde se nachází náš nejslavnější mechanický betlém?