Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

2022

Výtvarná soutěž Na cestě
Zúčastnili jsme se soutěže vyhlášené Knihovnou města Hradce Králové s názvem Na cestě. Jak to dopadlo? Podívejte se. 

https://zs.pnl.cz/soutez-na-ceste/#more-42582

Pasování prvňáčků na čtenáře
Pod dohledem členů královské rodiny, rodičů a dalších hostů proběhlo 13. června slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.  

https://zs.pnl.cz/pasovani-na-ctenare-1-a-1-b/

Lovci perel
Jedná se o zábavnou soutěž, která vznikla na podporu dětského čtenářství v KMHK. Z knihy se stává perlorodka a ze čtenáře lovec perel. Lovec získá perlu za přečtenou knihu a za správně zodpovězené soutěžní otázky, které souvisejí s obsahem knihy, vedou k porozumění textu, k zamyšlení a k rozšiřování obzorů čtenáře. Do soutěže jsme se zapojili již potřetí, předchozí ročníky probíhaly v roce 2014 a 2015. Soutěž jsme odstartovali v září 2021 a ukončili v květnu 2022. Do soutěže se zapojilo 92 čtenářů od první do sedmé třídy, kteří získali 485 perliček. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 7. června. Diplomy a věcné ceny získali nejúspěšnější čtenáři v kategorii předškolák, v kategorii prvních tříd, druhých tříd, třetích tříd, čtvrtých tříd, pátých tříd a v kategorii šestých a sedmých tříd.  Absolutní vítězky jsme měli hned dvě - dívky ze 4. třídy. Obě přečetly shodně 45 knih - perlorodek. Na celkovém druhém místě se umístil žák 5. třídy s počtem 27 přečtených perlorodek. Všem čtenářům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. V soutěži pokračujeme dále!

Galerie

 Krtek je kamarád žáků 1.A
Jak vznikl Krteček? Kdo Krtečka mluví? Kdy se poprvé objevil na filmovém plátně? Kdy a s kým letěl Krteček do vesmíru? Na tyto a na spoustu dalších otázek přišli 26. května hledat do knihovny odpovědi žáci 1.A v rámci projektu Krtek je náš kamarád. Seznámili se také s autorem oblíbené pohádkové postavičky se Zdeňkem Milerem a prohlédli si další knihy, které ilustroval. 

Galerie

https://zs.pnl.cz/projekt-krtek-je-nas-kamarad-1-a/

Noc s Andersenem
V pátek 1. dubna jsme se opět zapojili do celostátně vyhlašované knihovnické akce na podporu čtenářství  - Noc s Andersenem, která po covidové přestávce mohla proběhnout "naživo". Naší v pořadí čtrnácté NsA se zúčastnilo 25 dětí ze třetí třídy a 3 dospělí. Již během týdne se děti při hodinách čtení seznamovaly s pohádkami H.Ch. Andersena a nakreslily k nim krásné obrázky, kterými je vyzdobena knihovna. V pátečním odpoledním a večerním programu v knihovně jsme si připomněli ještě jubileum českého výtvarníka, loutkáře, ilustrátora, malíře, spisovatele a scénáristy Jiřího Trnky, od jehož narození uplynulo v únoru 110 let. Odměnou za splnění různých literárních kvízů, křížovek a dalších úkolů byla veselá loutková pohádka Kašpárek a Kalupinka, kterou děti zhlédly v podání lidového loutkáře z HK, pana Jiřího Polehni. I když jsme tentokrát v knihovně nenocovali, program si děti užily a odcházely domů s úsměvem na tvářích. 

Galerie 

Na návštěvě v knihovně 
V Březnu - měsíci čtenářů navštívili knihovnu dvakrát žáci 1.B. Při první návštěvě se dozvěděli, jak se stát čtenářem knihovny, co všechno se dá v knihovně půjčit, jak jsou knihy řazeny a také jsme si povídali o tom, jak se ke knihám máme chovat. 
Při druhé návštěvě se žáci seznámili s tím, jak vzniká kniha. 

https://zs.pnl.cz/navsteva-knihovny-1-b/

Beseda - Jak vzniká kniha
V úterý 22. února navštívili knihovnu již podruhé v tomto školním roce žáci 1.A. Tentokrát jsme si povídali o tom, jak vzniká kniha, kdo má co při vytváření knihy na starost a kolik práce se skrývá za tím, než se kniha dostane ke svému čtenáři. Děti si zahrály na redaktory a vyzkoušely si i práci jazykového korektora. 

https://zs.pnl.cz/beseda-jak-vznika-kniha/

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

.