Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

 

 

2017

Listopadová soutěž byla věnována malířce a ilustrátorce Heleně Zmatlíkové. Čtenáři se seznámili s knihami, které ilustrátorka obohatila svými krásnými obrázky, a pak si sami zahráli na ilustrátory. K vylosované básničce nakreslili svůj obrázek. Soutěže se zúčastnilo 90 dětí. Jejich obrázky si mohli příchozí prohlédnout na výstavě v knihovně. Návštěvníci knihovny po několik dní obrázky hodnotili a hlasovali pro 10 vítězných prací. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkostí, autoři vítězných obrázků malými cenami. 

Galerie

 

V pátek 3. listopadu se naši prvňáčkové proměnili v pohádkové bytosti a různá strašidla a se svými třídními učitelkami se zúčastnili strašidelného nocování. V krásně vyzdobené knihovně se setkali se strašidly ze Strašidlákova a v jejich přítomnosti plnili různé strašidelné úkoly. Samozřejmě že nechyběla stezka odvahy. Za statečnost a splnění nelehkých úkolů byli  všichni odměněni diplomy, sladkostmi a drobnými dárečky. S organizací vydatně pomáhaly žákyně 8. třídy. 

Galerie

 

V Týdnu knihoven 2017 jsme v naší knihovně přivítali 3. října již podruhé v tomto roce spisovatelku, scénáristku a lektorku, paní Kláru Smolíkovou a spisovatele a scénáristu, pana Jiřího W. Procházku. Pro naše dětské čtenáře připravili 4 besedy. Tentokrát jsme pozvali i děti z mateřské školy, které si s paní Smolíkovou povídaly o řemeslech. Děti poznávaly nástroje a pak se vydaly za opravdovými řemeslníky - kovářem, pekařem, svíčkařem a dalšími. Povídání s dětmi doplnila paní spisovatelka promítáním krásných obrázků, děti si vybarvovaly pracovní listy a v průběhu besedy byly velmi aktivní. Žáky 2.A a 2.B čekala beseda o vynálezci Alvovi. Zábavnou a hravou formou se druháci dozvěděli, kdo to je vynálezce. Pak se sami pustili do vynalézání. Navrhovali novou podobu knihovny a ve skupinkách vytvářeli a sestavovali zbrusu nové vlastní vynálezy. Žáci 9. třídy pronikali s panem Procházkou do tajemství komiksů. Beseda byla doplněna poutavou prezentací. Žáci sami se do besedy aktivně zapojovali, v pracovních listech si vyzkoušeli, jak komiks vzniká, psali do bublin, zahráli si na komiksové hrdiny, dozvěděli se i o historii komiksu. Děkujeme za všechny besedy, na kterých se děti nejen dobře bavily, ale odcházely také obohacené o zážitky ze setkání s literaturou, knihou.

Galerie

 

V září jsme si výstavkou knih a soutěžními otázkami připomněli narození spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory.

 

Ve středu 22. června v návaznosti na výlet do České Skalice a Ratibořic zavítali žáci 3.A a 3.B také do knihovny. V České Skalici navštívili Barunčinu školu a v Ratibořicích se prošli místy, kde Božena Němcová prožila své dětství a která zobrazila v knize Babička. V knihovně se zase seznámili se základními daty z jejího života a dozvěděli se několik zajímavostí o knize Babička. Věnovali jsme se také třem slavným malířům, kteří Babičku ilustrovali - Adolfu Kašparovi, Václavu Špálovi a Vladimíru Tesařovi, jejichž ilustrace žáci poznávali a porovnávali. Prohlídka výstavky různých vydání Babičky, dalších knih pohádek a povídek B. Němcové, ale také knih o spisovatelce setkání s B. Němcovou uzavírala.

Galerie

 

Je tu opět červen - závěr školního roku. V knihovně je již tradičně spojen s návštěvou prvňáčků, kteří se v doprovodu svých paní učitelek přicházejí pochlubit, jak se naučili číst. Žáky 1.A a 1.B jsme v knihovně přivítali 20. června. Na splnění čtenářských úkolů dohlíželi členové královské delegace z Písmenkového království, ale také i rodiče a prarodiče, kteří přišli dětem držet palce. Ve zkoušce všichni obstáli, a tak mohl král Abecedník přítomné prvňáčky slavnostně pasovat na čtenáře a předat jim diplomy, medaile a drobné dárky. Na nové čtenáře se v knihovně těšíme.

Galerie1

Galerie2

 

Ve čtvrtek 6. dubna jsme se s dětmi z prvního oddělení školní družiny seznamovali s komiksy, zejména jsme si připomněli postavičky a příběhy Čtyřlístku

Galerie

 

 Z pátku 31. března na sobotu 1. dubna proběhla v knihovně dvanáctá Noc s Andersenem. Této dnes již celosvětové akce se zúčastnilo 36 dětí, žáků třetích tříd, a 5 dospělých, paní učitelky, H. Ch. Andersen a náš již stálý a milý host, pan Jiří Polehňa, lidový loutkář, který i letos zpestřil program večera a děti pobavil svým loutkovým divadélkem. Děti zhlédly veselé pohádky O Smolíčkovi a O Budulínkovi.  Naší NsA nás provázely postavičky známého komiksu Čtyřlístek. Poslaly dětem do knihovny dopis a každý ze čtveřice pro ně připravil jeden soutěžní úkol, např.  Pinďa byl zvědavý, jestli děti poznají různé zvuky, Myšpulín poslal některé ze svých vynálezů a děti přemýšlely, k čemu by mohly sloužit. Uprostřed soutěžení se v knihovně objevil H. Ch. Andersen, který přiletěl děti pozdravit a popovídat si s nimi.  Letos jsme  vyráběli také kouzelný strom - pohádkovník, který děti ozdobily postavičkami ze Čtyřlístku. Zapojili jsme se do soutěžního projektu Kniha ti sluší, kdy děti kreslily obrázky na připravené šablony záložek do knih. Pak už byl ale čas na spaní. Na dobrou noc děti poslouchaly pohádky Císařovy nové šaty, Pasáček vepřů a Kominíček a pastýřka v krásném podání herců Martiny a Martina Preissových. Pohádku ke stažení zdarma připravili i letos organizátoři NsA ve spolupráci s Audiotékou. Při závěrečném slavnostním ukončení NsA obdrželi všichni nocležníci Pamětní list, placku s motivem NsA a několik dalších drobných dárečků. Při organizaci vydatně pomáhal žák páté třídy, Jan Poříz. 

Galerie

 

 

V pátek 24. března v odpoledních hodinách navštívily knihovnu děti z prvního oddělení ŠD.  Podle krátkých charakteristik děti poznávaly známé pohádkové postavičky, poznávaly předměty, se kterými se setkávají v pohádkách, a určovaly, jaká kouzla tyto předměty dovedou. Na závěr našeho setkání si vyslechly veselou pohádku J. Žáčka.

Galerie

 

 V pondělí 20. března jsme v knihovně přivítali milé hosty - spisovatelku, scénáristku a lektorku, paní Kláru Smolíkovou a spisovatele a scénáristu, pana Jiřího W. Procházku. Pro žáky 4. - 7. tříd připravili besedy s názvem Jak se dělá komiks. Poutavý výklad byl doplněný zajímavými prezentacemi a výstavkou knih. Žáci se dozvěděli o historii komiksu, seznámili se s komiksovými hrdiny, s tím, jak komiksy vznikají i jak se např. komiks čte. V průběhu besedy pak sami žáci zkoušeli navrhnout a pojmenovat vlastní komiksové postavy, zamýšleli se nad využitím komiksových citoslovcí a piktogramů, nebo se mohli v komiksového hrdinu proměnit. Celý program byl velmi hravý a děti se nejen dozvěděly spoustu informací o komiksech, ale také se dobře bavily. Navíc si čtenáři mohou knihy obou spisovatelů v knihovně vypůjčit.

Galerie 4. a 5. tř.

Galerie 6. a 7. tř.