Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

Střípky z historie obce Předměřice nad Labem

Obec Předměřice nad Labem se nachází v okrese Hradec Králové 5 km severně od centra krajského města. Z HK je možné cestovat do obce vlakem, městskou hromadnou dopravou nebo po cyklistické stezce podél Labe. Obcí prochází cyklotrasa č. 24 - Labská. Žije zde 1 798 obyvatel.

První historická zmínka o obci je z roku 1344. Tehdy se začala stavět na stráni podél staré obchodní cesty z HK do Jaroměře na pravém břehu Labe první obytná hospodářská stavení, která byla majetkem hradeckých měšťanů. Jedním z nich byl jakýsi Předmír - původní název obce byl Předmiřice, tedy ves lidí Předmírových. Časem se název změnil na Předměřice. Od roku 1919 se v označení obce používá spojení Předměřice nad Labem, aby nedocházelo k záměně s Předměřicemi nad Jizerou. 

Území Předměřic bylo osídlováno od pravěku. Svědčí o tom archeologické nálezy už z doby lovců mamutů. Přímo z Předměřic jsou uloženy v Muzeu východních Čech v HK pazourkové škrabky, kosti mamuta a jiných velkých zvířat,  jelení paroh a kostrové hroby. 

Nejčastějším archeologickým nálezem je keramika. Na území Předměřic byly nalezeny amfory zdobené otiskem šňůry a na hrnčířském kruhu vyrobené nádoby zdobené skupinami vlnovek, rýhami a vpichy. Dále byly nalezeny bronzové proužky, náušnice, bronzové a železné náramky, spony, jehlice, náhrdelníky, dětská hliněná hračka, kamenné sekery a železné nože.

V roce 1586 byla obec zasažena morovou epidemií.

Roku 1680 obec zaslala k císaři Leopoldu I. petici, ve které si stěžuje na nesnesitelné podmínky roboty a nařízení vrchnosti z Hradce Králové. Roku 1687 získala obec úlevy na daních a v robotě. Za to musela složit městu HK slib věrnosti. Tlak hradeckých pánů neustával, tak se předměřičtí poddaní přidali v roce 1775 k velkému selskému povstání v severovýchodních Čechách. 

Po zrušení šlechtických panství v roce 1850 byly na základě císařského nařízení z roku 1849 pro záležitosti státní správy zřízeny okresy. Předměřice nad Labem patřily k okresu HK. 

V roce 1856 byla vybudována železniční trať a o rok později postavena železniční stanice. Dne 3. října 1857 projel Předměřicemi první vlak z Pardubic do Liberce. Prodejcem jízdenek a výpravčím vlaků v Předměřicích se stal mimo jiné také Michal Mácha, bratr slavného básníka Karla Hynka Máchy. Zemřel 1. září 1871 při službě na nádraží. Pohřben byl na hřbitově v sousedních Lochenicích, jeho zaniklý hrob připomíná pamětní deska na kostele Narození Panny Marie. 

Během vojenských sporů v 19. století utrpěla obec velké škody. V roce 1866 vypukla prusko-rakouská válka a 3. července 1866 proběhla nedaleko obce bitva u Chlumu. Pruské vojsko táhlo Předměřicemi tři dny a lidé ze strachu utíkali až ke Krňovicím u Třebechovic, kde se skrývali. Pomník věnovaný vojínům, kteří padli v okolí Předměřic v průběhu této bitvy, stojí v místním parku. 

V roce 1871 byl založen místní cukrovar jako akciová společnost Společný rolnický cukrovar. V průběhu 20. století byl přestavován, provoz byl ukončen v roce 1998. Dominantním prvkem objektu je 59 m vysoký oktagonální komín. Budova bývalého cukrovaru je technickou památkou, dnes zde sídlí dopravní firma. V roce 1871 byla v Předměřicích rovněž zřízena pošta a veřejný telegraf.

V roce 1885 byla kladně vyřízena žádost o stavbu samostatné školy v Předměřicích. V tomtéž roce byla stavba zahájena i dokončena, upravena byla i školní zahrada v okolí budovy. V následujících letech byla budova školy rozšířena o další místnosti a v přístavbě byl zřízen byt pro řídícího učitele. 

V letech 1915 - 1925 proběhla regulace řeky Labe.

V roce 1914 byly zahájeny práce na výstavbě pohyblivého jezu, který měl nahradit původní pevný jez, vzdouvající vodu do Labského náhona. Vedle jezu na pravém břehu byla v letech 1916 - 1923 postavena vodní elektrárna. Roku 1932 se však celé vodní dílo zřítilo. Oprava jezu byla dokončena roku 1933. V roce 1940 byly zahájeny práce na výstavbě nového vodního díla umístěného o 145 m níže po toku. Areál malé vodní elektrárny je zajímavou technickou památkou, která slouží svému účelu dodnes. 

Dlouhou historii  má v Předměřicích mlynářství. První zmínka o existenci mlýna je z roku 1533, od roku 1699 se objevuje poprvé zmínka o dvou spolu sousedících mlýnech. V následujících letech procházely obě budovy pohnutou historií, často měnily své majitele. V roce 1890 zakoupil mlýn Budín Josef Voženílek a o tři toky později starý dřevěný mlýn, vedle kterého vybudoval nový moderní objekt - mlýn Automat. Podařilo se mu vybudovat mlýnský podnik, který patřil v 1. pol. 20. st. k největším v Čechách. V roce 1993 byly mlýny v restituci vráceny potomkům původních majitelů, ti založili firmu Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o., a obnovili tak slavnou tradici předměřických mlýnů a Voženílkovy mouky. 

Současnost

V obci se nachází obecní úřad, základní škola se školní jídelnou, mateřská škola, knihovna, pošta, zdravotní středisko, kadeřnictví, cukrárna, obchody, sídlí zde řada firem. O rozvoj sportu, kultury a společenského života se starají členové sboru dobrovolných hasičů, tělovýchovných jednot Sokol a Slavoj, klubu vojenské historie, divadelního souboru či základní organizace seniorů. Volnočasové aktivity nabízí základní škola, mateřská škola, knihovna. Od roku 2007 je součástí obce sportovní hala, která je celoročně využívána pro sportovní akce. Za Labem se rozprostírá bývalý písník, který lze v současné době využít ke koupání a rekreaci. 

V roce 2005 odmítlo místní zastupitelstvo jednat o sloučení obce s Hradcem Králové. 

Rodáci

prof. MUDr. Rudolf Petr

Narodil se 29. července 1912 v Předměřicích, kde byl jeho otec ředitelem cukrovaru. Po studiích na hradeckém gymnáziu a na Lékařské fakultě v Praze působil krátce v Havlíčkově Brodě, v roce 1938 nastoupil na chirurgické oddělení v nemocnici v HK. V roce 1952 zde vznikla první neurochirurgická klinika v Československu a prof. MUDr. Petr se stal jejím prvním přednostou. Na klinice se mu podařilo vybudovat samostatný pavilon neurochirurgické kliniky s ambulantní a lůžkovou částí, dětským oddělením, 4 operačními sály, laboratořemi a ve spolupráci s Radiologickou klinikou nainstalovat na rentgenologickém oddělení jako první v republice CT - počítačový tomograf. Budova byla slavnostně otevřena roku 1971 a dnes nese název Pavilon Rudolfa Petra. Kontakt s pracovištěm udržoval až do svých devadesátých narozenin. Zemřel 10.3.2003 a pohřben je v rodinné hrobce v sousedních Lochenicích. 

Zajímavosti v blízkém okolí Předměřic nad Labem

• Archeopark pravěku Všestary - skládá se z budovy s několika expozicemi a venkovního parku, ve kterém se ocitnete v sídlištích doby kamenné, bronzové, železné, na pravěkém pohřebišti a seznámíte se s životem pravěkých lidí. V průběhu roku zde probíhají Dny živé archeologie, dětské dílny a další doprovodné akce. Od Předměřic je areál vzdálen 4 km vzdušnou čarou. 

• Muzeum války 1866 a rozhledna nedaleko obce Chlumu - návštívit můžete muzeum a prohlédnout si areál historického bojiště mezi vojsky pruské a rakouské armády ze dne 3. července 1866. Po značených turistických a cyklistických trasách i po speciálních naučných stezkách je přístupných více než 400 pomníků, hrobů, hromadných pohřebišť i symbolických památníků. Z rozhledny o celkové výšce 55,6 m je výhled na Krkonoše, Orlické hory i Železné hory. Od Předměřic je areál vzdálen 6 km vzdušnou čarou. 

• Rozhledna Milíř - nachází se zhruba 0,5 km východně od obce Vysoká nad Labem. Zpřístupněna byla v roce 2013. Rozhledna o celkové výšce 31 m nabízí výhled na obec Vysoká nad Labem, elektrárnu Opatovice, Kunětickou horu, Hradec Králové, Krkonoše, Orlické hory, Železné hory i vzdálenější Jizerské hory a Jeseníky. Od Předměřic je vzdálena 11 km vzdušnou čarou. 

Mnoho turistických zajímavostí a kulturních historických i současných památek nabízí krajské město Hradec Králové.