Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem( http://zs.pnl.cz )
Celé Česko čte dětem( http://www.celeceskoctedetem.cz )
Česká literatura( http://www.ceskaliteratura.cz )
Čítárny - zajímavé knihy( http://www.citarny.cz )
Knihovna města Hradce Králové( http://www.knihovnahk.cz )
Knihovny - informace a služby( https://www.knihovny.cz/ )
Literární kvízy( http://www.ctesyrad.cz/kvizy )
Literatura - život a dílo spisovatelů( http://literatura.kvalitne.cz )
Národní knihovna Praha( http://www.nkp.cz )
Obec Předměřice nad Labem( https://www.predmericenl.cz/ )
On-line katalog( https://kmhk.tritius.cz/library/predmerice/ )
Projekt Karel Čapek( https://www.karelcapek.cz/ )
Ptejte se knihovny( https://www.ptejteseknihovny.cz/ )
S knížkou do života( https://www.sknizkoudozivota.cz/ )
Seznamy k četbě( https://ctenidetem.knihovny.cz/ )
Skip - Svaz knihovníků ČR( http://www.skipcr.cz )
Souborný katalog ČR( http://www.caslin.cz/ )
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové( http://www.svkhk.cz )
Šedesátka - web pro seniory( http://www.sedesatka.cz )
U nás - knihovnický zpravodaj( http://unas.svkhk.cz )