Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

 

Půjčovní doba

Pondělí

12.30

15.00

Středa

16.15

17.45

Čtvrtek

13.00

15.30

Knihovan bude do 21. srpna uzavřena.

Knihovna poskytuje 

• půjčování knih - beletrie a naučná literatura

• půjčování časopisů

• rezervaci zamluvených knih

• meziknihovní výpůjční službu

• bezplatný přístup na internet

• kulturní a vzdělávací akce pro děti i veřejnost

• knihovnicko-informační lekce pro žáky ZŠ

• využití knihovny pro výuku žáků ZŠ

• pravidelnou spolupráci se třídami školní družiny

 

Knihovní řád 

Příloha KŘ - Ochrana osobních údajů

 

Ceník poplatků a služeb

• Registrace čtenářů a výpůjčky jsou bezplatné.

• Ztráty - uživatel je povinen hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu, o náhradě škody rozhoduje knihovna, viz Knihovní řád, čl. 13.

• Náhrady škod - viz Knihovní řád čl. 14, 15.