Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

 

Projekty a literární sborníčky

Ve spolupráci knihovny a ZŠ vznikají různé projekty, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, tvůrčí psaní, výtvarné cítění, podporují vztah k regionu. Velmi často jsou totiž zaměřeny na historii a místa v nejbližším okolí a na výrazné literární osobnosti našeho Královéhradeckého kraje, zejména na sourozence Čapkovy, také Boženu Němcovou, Aloise Jiráska a další. V rámci těchto projektů vznikají i velmi zdařilé literární práce, které daly podnět k vytváření literárních sborníčků: Báje, pohádky, příběhy; Jaká je moje babička; Čteme, píšeme, kreslíme; Jak kvete Pohádkovník; Z pohádky do pohádky; Píšeme pohádky, píšeme básně; Jak se žije předměřickým skřítkům; Do pohádky s Jiřím Trnkou; Nebojte se mamuta; Pohádky od Labe; Plavíme se po Labi; Lochenice očima žáků naší školy; Já jsem tvůj člověk. Nahlédněte do některých z nich. 

 

 

• Kde končí svět

Literární soutěž knihoven vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Soutěžící se snažili různými způsoby vyjádřit vztah lidí k obyvatelům živočišné říše. Téma, kde se prolíná svět zvířat se světem lidí, je dětem velmi blízké. V regionálním kole ve dvou různých kategoriích získali ocenění čtyři autoři prací za 9., 4., 3. a 2. místo. 

 

Já jsem tvůj člověk 

 

• Plavíme se po Labi

V tomto projektu jsme se vydali k řece, která protéká naší obcí a jejíž jméno má obec v názvu - k Labi. Řeka inspirovala mladší žáky k vymýšlení pohádek o řece a jejích obyvatelích, starší žáci vymýšleli pověsti o patronech, kteří řeku chrání a dohlížejí na to, aby ji nikdo neznečišťoval. Sedm autorů  uveřejněných prací bylo oceněno v literární soutěži vyhlášené v rámci projektu Jičín - město pohádky třemi hlavními cenami bez stanovení pořadí a čtyřmi čestnými uznáními.  Projekt probíhal ve spolupráci se ZŠ. 

 

Vodnické pohádky

 

Ochránci řeky Labe 

 

 

• Nebojte se mamuta

Ve spolupráci se ZŠ vznikl projekt, v němž jsme se vydali pátrat v nejstarší minulosti. Často procházíme denně kolem míst, kterým ani nevěnujeme pozornost, a přesto mohou vypovídat mnoho zajímavého o historii a událostech, které se tam mohly odehrát. Součástí projektu bylo napsat příběh, jak by ho o sobě vyprávěla věc objevená jako archeologická vykopávka. 

 

Archeologické nálezy vypravují

 

 

• Jak se žije předměřickým skřítkům 

Děti pátraly po skřítcích, kteří žijí v Předměřicích - v parku, na louce, v lese, u řeky Labe, v okolí školy a kdekoli jinde. Propojením literárního zpracování s výtvarným vznikl sborníček zcela nových, dosud neznámých předměřických skřítků. Sborníček jsme  přihlásili do soutěže Nadílka našich dílek, kterou organizovalo občanské sdružení Abeceda zabývající se čtenářskou gramotností a projektovou výukou. Sborník získal ocenění za spolupráci spisovatelů a výtvarníků. 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/wp-content/files//jak_se_zije_predmerickym_skritkum_a_vilam.pdf

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-soutez-sborniky/jak-vznikal-nas-sbornik-2

 

Moje kniha se představuje

 

Co o sobě říká moje kniha

 

Píšeme básně

 

Píšeme básně, je nám krásně

 

Píšeme pohádky 

 

Jak kvete pohádkovník