Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

2015

 

Vyhodnocení letošního ročníku čtenářské soutěže Lovci perel proběhlo dne 21.12. Hosté v knihovně přivítali 52 čtenářů, kteří dohromady ulovili 275 perliček. Každý soutěžící obdržel diplom, připínací placku Lovci perel a perličky za přečtené knihy. Nejlepší čtenáři z každé třídy byli odměněni drobnými cenami. Nejúspěšnější lovec nasbíral 31 perliček, nejmladší lovec získal 8 perliček. Hra vznikla v KMHK na podporu čtenářské gramotnosti. 

Galerie

 

Mezi tradiční akce, které knihovna pravidelně pořádá, patří podzimní nocování  v knihovně. Letos byl pro děti připraven celovečerní program s názvem Čertování aneb S čerty nejsou žerty. V úvodu večera dětem zahráli starší žáci  pohádku o čertovském ženění podle Jaroslava City. Vrcholem večera byla návštěva Mikuláše, anděla a čerta. Ti děti kárali, nebo chválili podle toho, co o nich bylo napsáno v Knize hříchů. Pochvaly však převažovaly, proto děti ráno našly koš plný dárečků, který tam večerní hosté zanechali. 

Galerie

 

V podvečer 1. prosince jsme v knihovně přivítali pana Jiřího Voňku z Hradce Králové. Toto setkání bylo určeno dospělým čtenářům. Přítomní návštěvníci se prostřednictvím nesmírně zajímavého vyprávění doplněného promítáním diapozitivů alespoň v duchu zúčastnili výpravy do pyramid v Bosenském údolí.

Galerie

 

V listopadu jsme se zúčastnili festivalu Den poezie. Původně trval festival jeden den, v den narození českého básníka Karla Hynka Máchy. V současné době se akce odehrávají v rozmezí několika dnů, konkrétně letos od 8. do 23. listopadu. Přiblížit žákům životní osud právě K. H. Máchy přijela 11. listopadu  do knihovny paní Martina Bittnerová, která se zabývá literaturou 19. století. V rámci festivalu a také jako doplnění učiva vlastivědy navštívili knihovnu i mladší žáci. Povídali jsme si o zajímavostech  ze života K. H. Máchy a o jeho básni Máj.

Galerie

 

O starých pověstech českých jsme si povídali se v úterý 6. října a  v pondělí 26. října

 

5.10. strávili žáci v knihovně hodinu literární výchovy. Seznamovali se se současnými spisovateli, kteří píší knihy vhodné právě pro jejich věkovou kategorii. 

 

První besedy letošního školního roku proběhly v září. 

 

Poslední školní měsíc červen předznamenává nejkrásnější období - prázdniny. Ještě před tím je však třeba zjistit, co se žáčci za uplynulý školní rok naučili. Letos již pošesté skládali zkoušku v knihovně. V přítomnosti rodičů předvedli delegaci z Písmenkového království v čele s jejich princeznou, jak se naučili znát písmenka a jací jsou již zdatní čtenáři. Odměnou za bezvadně splněné úkoly bylo jejich slavnostní pasování na čtenáře. Domů si odnesli medaile, diplomy a drobné dárečky. 

Galerie

 

Žáci besedovali o knize V. Čtvrtka Pohádky z pařezové chaloupky. Beseda o knize i o jejím autorovi byla doplněna soutěžním kvízem. 

Galerie

 

Zapojili jsem se do projektu Národní knihovny a knihovny J. A. Komenského v Praze Čteme se slonem Bobem. Téma letošního ročníku znělo Řemesla před sto lety a dnes. V knihovně proběhla beseda a výstava knih s touto tematikou. Do výtvarné soutěže se zapojilo více než 60 čtenářů. 

 

Knihovna vyzdobená obrázky a popisem vesmírných skřítků  přivítala v pondělí 30. března paní Annu Birke-Semerákovou, astroložku, která je autorkou dvou pohádkových knih s názvem Moudré pohádky vesmírných skřítků. V besedách s žáky poutavě vyprávěla, co předcházelo tomu, než kniha byla napsána, vyprávěla o místech, kde se příběhy skřítků odehrávají, a například i o spolupráci s ilustrátorkou knihy. Děti na besedě zjistily, že příběhy skřítků nejsou klasickými pohádkami, ale že jsou zaměřené na mezilidské vztahy a vedou čtenáře k přemýšlení o planetě Zemi, o sobě samých, o vztazích mezi lidmi a že právě v mezilidských vztazích mohou dětem pomoci tam, kde by se objevily problémy. Oba díly si mohou nejen dětští čtenáři zapůjčit v naší knihovně. 

Galerie

 

 

V pátek 27. března se v knihovně sešlo 24 žáků a 5 dospělýchaby se zúčastnili pohádkové Noci s Andersenem 2015. Naše jubilejní 10. NsA proběhla v duchu oslav svátku pohádek. Hned v úvodu noci navštívil naši knihovnu sám H. Ch. Andersen, který dětem v doprovodu paní redaktorky vyprávěl o svém životě. Ve své rodné řeči se s nimi rozloučil a popřál hezké nocování. Názvy nejznámějších Andersenových pohádek děti vyhledávaly v textu pěkné písničky. Následovalo otevírání krabic s pohádkovými dorty. V každé krabici čekalo děti překvapení v podobě pohádkové knížky s úkoly, které pak ve skupinkách plnily. Připomněli jsme si J. Čapka a jeho Povídání o pejskovi a kočičce, J. Ladu a kmotru lišku a také oslavence letošní NsA Jana Drdu a jeho nejznámější pohádky z knihy České pohádky. Po splnění všech úkolů si děti, po vzoru pejska a kočičky, vyrobily sváteční dort, na kterém si pochutnaly ráno při snídani. O pohádková překvapení po celou dobu večera nebyla nouze, a tak sváteční večer ukončil náš další host, pan Jiří Polehňa, lidový loutkář z Hradce Králové, který dětem zahrál veselou pohádku O Palečkovi. Na rozloučenou všichni nocležníci a nocležnice obdrželi diplomy, placku účastníka NsA a další drobné ceny.

Galerie

 

 

Při hodinách literární výchovy přečetli žáci knihu Martiny Drijverové České pověsti pro malé děti. V knihovně se dozvěděli, jak pověsti vznikaly, porovnávali, co je v pověstech vymyšlené a co skutečné, a prohlédli si knihy našich národních pověstí i pověstí místních. Závěr návštěvy knihovny patřil literárnímu kvízu. 

Galerie

 

Josefu Ladovi a jeho knihách pro děti si žáci v pondělí  přišli do knihovny povídat v pondělí 20. března. Zaujalo je, že J. Lada knihy nejen ilustroval, ale mnohé knihy pro děti také i napsal. Ke společné četbě si s sebou do třídy odnesli veselou knihu O chytré kmotře lišce. 

Galerie

 

V úterý 24. února jsme v knihovně přivítali paní učitelky a děti z mateřské školy v Předměřicích nad Labem. Děti zajímalo nejen jak to v knihovně vypadá, ale hlavně, jaké knížky tu máme. A i když ještě číst neumějí, poznávaly pohádkové postavičky podle obrázků a dovedly tvořit podle obrázků rýmy v básničkách. 

Galerie

 

Žáci se přišli seznámit se s knihami o zvířátkách a popovídat si o kmotře lišce ze známé knihy Josefa Lady O chytré kmotře lišce. Ladovu knihu právě dočetli v hodinách literární výchovy, a tak porovnávali, jak život zvířátek popisují spisovatelé v pohádkových knihách a jaké informace o zvířátkách se dozvědí v encyklopediích a v naučné literatuře. 

Galerie