Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

 

2014

 

V pondělí 1.12. proběhlo v knihovně vyhodnocení celoroční literární hry Lovci perel. Perličky za přečtené knížky sbíralo 72 čtenářů, alespoň jednu perličku se podařilo ulovit 46 z nich. Úspěšní lovci nasbírali dohromady 234 perel. Hra vznikla v Knihovně města Hradce Králové na podporu čtenářství a zábavnou formou vede děti k přemýšlení nad přečteným textem.  

Galerie

 

V listopadu jsme v knihovně opět přivítali rodinu Márových. Jejich nejnovější produkce zavedla přítomné do USA a na Havajské ostrovy. Účastníci besedy s nimi navštívili národní parky severoamerického západu a jižní končiny až ke kanadské hranici. Na Havajských ostrovech je čekaly vyhlášené pláže s mořem skrývajícím korálové útesy a množství pestrobarevných ryb. V dopoledních hodinách proběhla přednáška doplněná promítáním fotografií a videosekvencí pro žáky 6. - 9. tříd. Cestopisné knihy cestovatele Jiřího Máry si můžete vypůjčit v naší knihovně. 

Galerie

 

V páteční podvečer 31.10. se usídlila v knihovně strašidla a strávila tam noc na sobotu 1.11. Téměř 40 čarodějnic a čarodějů, bílých paní, kouzelníků, zombie, duchů a jiných strašidel  se zúčastnilo zábavného programu s názvem Strašidelná noc aneb Strašidel se nebojíme. Vesele i strašidelně se soutěžilo, nechyběla stezka odvahy, na jejímž konci se musel každý podepsat. Drobné dárky a pamětní listy za statečnost, za překonání všech strašidelných nástrah a za splnění strašidelných úkolů získali všichni zúčastnění. 

Galerie

 

Záložka spojuje školy je projekt Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě, jehož cílem je navázat kontakt mezi českými a slovenskými školami a knihovnami a podporovat čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvořili velmi pěkné a nápadité záložky se svým oblíbeným literárním hrdinou nebo s motivy ze své oblíbené knihy. Koncem října jsme jich téměř stovku odeslali do ZŠ v Hronských Klačanech. Brzy jsme obdrželi zásilku i my ze Slovenska. Záložky si naši žáci s radostí rozebrali a nejvíce je zaujalo, jak jména některých literárních postaviček nebo názvy knih znějí ve slovenštině. 

Galerie

  

V týdnu od 6. do 12. října jsme se zapojili do celostátně vyhlašované akce Týden knihoven. V úterý 7. října navštívila naši knihovnu paní Iva Vávrová z Rychnova nad Kněžnou, autorka oblíbené knihy O čarodějce, která zaspala století. Žákům představila loutku hodné čarodějky Violety, vyprávěla jim o tom, jak kniha vznikala a jak vůbec kniha přichází na svět, což někdy nebývá vůbec jednoduché.  Na závěr besedy přečetla dětem ukázku ze své další knihy - O zrzavé holčičce. Děkujeme za příjemné a poutavé vyprávění. 

Galerie 

 

Začátkem měsíce září, kdy začíná nový školní rok, navštívili knihovnu žáci několika tříd, aby si připomněli, jaké knihy a časopisy si mohou v knihovně půjčit, a také, jak se má s knihami zacházet. Dne 16. září se zúčastnili přímo vědeckého semináře nazvaného Pitva knihy. Pod vedením paní Alice Hrbkové, knihovnice KMHK, v této chvíli však významné doktorky patologie, se všichni účastníci této neobvyklé "konference" vtipnou a poutavou formou seznámili se životem knihy - jak vzniká, jak ze světa odchází, jak se mají čtenářií ke knihám chovat. Dozvěděli se, jakou funkci má obal na knize, desky, titulní list, hřbět knihy, co je to tiráž, ilustrace apod. Oblečeni do lékařské zástěry, s rouškou na ústech a v rukavicích si pak sami žáci v roli studentů medicíny některé knihy vyšetřili a posoudili jejich naději na uzdravení. 

Galerie 

 

Letošní pasování na čtenáře proběhlo v knihovně v úterý 10. června. Děti, které přivedly jejich třídní učitelky, všem přítomným ukázaly, co se ve škole naučily. Ve skupinách řešily rébusy, osmisměrky, z písmenek skládaly slova a potom jednotlivě  přečetly pohádku O třech medvědech. Pozorovaly je princezny z Písmenkového království, které do knihovny přijely i s královským doprovodem a které pak všechny děti zaslouženě pasovaly na čtenáře. Na památku si zúčastnění odnesli diplom a drobné dárky. Přejeme jim, aby se knížky staly jejich kamarády a aby je čtení bavilo. Budeme se těšit na shledanou v knihovně. 

Galerie

 

Při hodinách literární výchovy si žáci přečetli knihu J. Foglara Hoši od Bobří řeky. Dne 4. června se přišli do knihovny seznámit se životem Jaroslava Foglara a s jeho dalšími knihami. Z videozáznamu si poslechli Foglarovo vyprávění o svém působení ve Skautu. Součástí besedy byl soutěžní kvíz.

Galerie

 

Rodný kraj Karla Čapka a místa, která jsou známá z jeho knihy Devatero pohádek, poznávali dne 9. května v rámci projektu Po stopách sourozenců Čapkových, který probíhal ve spolupráci s knihovnou. Literární výlet krajem Devatera pohádek jsme zahájili v Malých Svatoňovicích v Muzeu bratří Čapků. Po prohlídce muzea a po osvěžení v tamní studánce se sedmi prameny jsme pokračovali do Hronova, rodiště Josefa a Heleny Čapkových, do městečka, kde děti Čapkovy prožily mezapomenutelné chvíle u své babičky. V návaznosti na literární exkurzi navštívili žáci knihovnu, kde se seznámili s básnickými sbírkami Kam odešly laně a Modré nebe, jejichž vznik byl inspirován cyklem obrazů J. Čapka Na dětský motiv. 

Galerie

 

V dubnu byla pro čtenáře naší knihovny připravena velikonoční literární soutěž .

 

Dne 4. dubna v pátek v podvečer se v knihovně sešlo 22 dětí, které se zúčastnily Noci s Andersenem 2014. V knihovně tato celostátně vyhlašovaná akce proběhla podeváté. Patronem letošní NsA byl komisař Vrťapka, psí detektiv, pod jehož vedením děti pátraly po vodnících nejen v pohádkách, ale také v řece Labi. Předměřické vodníky ztvárnily i výtvarně. V průběhu pohádkového večera nechyběly soutěže, kvízy, stezka odvahy, čtení ani veselá písnička o komisaři Vrťapkovi, při které si děti i s chutí zatančily. Milým překvapením večera byla návštěva pana Jiřího Polehni, lidového loutkáře z Hradce Králové, který dětem zahrál pohádku O neposlušných kůzlátkách. Prostřednictvím dopisu byl u nás přítomen i sám H. Ch. Andersen. 

Galerie

 

Na začátku 20. st. vznikla na Labi v Předměřicích nad Labem zajímavá stavba jezu, nejprve pevného, později pohyblivého. Vedle jezu byla postavena vodní elektrárna. V roce 1932 však došlo k havárii a vodní dílo spadlo. O tom, jak tato událost zasáhla do života lidí nejen v samotné obci, ale i v okolí, přišel ve dnech 24. a 25. března do knihovny žákům číst z kroniky obce současný kronikář, pan Jan Šanda. Žáci se zájmem vyslechli i další vyprávění ze vzpomínek pamětníků této události, které jim pan kronikář zprostředkoval, a prohlédli si také několik dobových fotografií. Při besedě nad kronikou se žáci dozvěděli i další zajímavosti z práce kronikáře. Beseda proběhla v rámci celoškolního projektu, který je věnován právě řece Labi.

Galerie

 

Začátkem března, v týdnu po jarních prázdninách, navštívili knihovnu žáci další knihovnickou lekci. Tentokrát se seznamovali s pojmy jako např. vazba, knižní přebal, titulní stránka či tiráž. Pokračovali jsme besedou o švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové, jejíž knihy Děti z Bullerbynu a Pipi Dlouhá punčocha žáci před návštěvou knihovny přečetli. 

 

Václavu Čtvrtkovi a o jeho knihách pro děti se přišly do knihovny něco dozvědět děti ze školní družiny dne 20. února. Vyprávění o spisovateli a ukázky jeho knížek navázaly na četbu knihy Pohádky z pařezové chaloupky, kde děti nakreslily i pěkné obrázky. 

 

Dne 19. února navštívily knihovnu děti z mateřské školy. Dozvěděly se, k čemu knihovna slouží, kdo do knihovny může chodit, jak se půjčují knížky domů. Ze všeho nejvíce je ale zaujala možnost knížky plné krásných obrázků a zajímavostí si prohlédnout.