Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

 

2013

Cestovatelská beseda

V úterý 19. listopadu se mohli zájemci z veřejnosti zúčastnit besedy s cestovatelem a spisovatelem panem Ing. Jiřím Márou. On a celá jeho rodina se tentokrát vydali do Austrálie, kterou objeli kolem dokola. Poutavé vyprávění bylo opět doplněno barevnými fotografiemi a videovými ukázkami. J. Mára je autorem sedmi cestopisných knih, které je možné si v knihovně vypůjčit. 

 

 

Strašidelná noc, aneb Strašidel se nebojíme

Z pátka 1.listopadu na sobotu 2. listopadu ovládla naši knihovnu již podruhé strašidla. Žáci, převlečení za nejrůznější duchy, čarodějnice, bílé paní i jiná strašidla, přišli se svými třídními učitelkami plnit strašidelné úkoly a zdolat strašidelnou stezku odvahy v zábavném programu Strašidel se nebojíme. V knihovně dokonce děti mezi strašidly i přespaly. 

Galerie

 

 

Návštěva dětí ze školní družiny

Pravidelnými návštěvníky knihovny jsou také děti ze školní družiny, které sem přicházejí se svými vychovatelkami. Půjčování oblíbených knih je samozřejmostí, při jejich návštěvách si však také připomínáme některé aktuality. V září to bylo výročí narození J. Sekory. Říjnový Den zvířat byl příležitostí prohlédnout si knihy a časopisy o zvířatech a také poznat zvířátka v hádankách. Děti se s chutí zapojily i do výtvarmé soutěže Zlatý Zmatlík, věnované výročí narození ilustrátorky H. Zmatlíkové. Veselé obrázky kocourka Modroočka si mohli prohlédnout všichni návštěvníci knihovny.

Galerie

 

 

Beseda o knize

Při hodině literární výchovy přečetli žáci knihu České pověsti pro malé děti od Martiny Drijverové. Protože chtěli vědět více, navštívili dne 17. října naši knihovnu. Dozvěděli se, co to pověsti jsou, vybírali, co je v pověstech pravdivé a co vymyšlené, a prohlédli si knihu našich národních pověstí Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Získané vědomosti jak při četbě knihy, tak při besedě dobře uplatnili v literárním kvízu. 

Galerie

 

Poprvé z knihovně

V úterý 8. října a v pátek 11. října navštívili poprvé ve školním roce knihovnu také  žáci prvních tříd. Prohlédli si prostředí knihovny, dozvěděli se, jak a kde si knihy v knihovně vybírat a potom je čekala chvilka s pohádkou. Na závěr návštěvy si každý vybral knížku také s sebou domů.


Na besedě v knihovně

Pobesedovat o knihovně, o knížkách a také načerpat rady, jak například zpracovat referát na výuku, přišli žáci do knihovny dne 19. září, dne 27. září  a v pondělí 30. září. 

 

Znáte pohádkové postavičky?

Soutěžní úkoly z říše pohádek plnily při své první návštěvě knihovny v novém školním roce děti ze třetích tříd. Nejdříve si ale připomněly, co a kde mohou v knihovně nalézt, a také to, jak se mají ke knížkám chovat. 

 

 

Pasování na čtenáře

Dne 21. června navštívili knihovnu žáci, jejich rodiče a třídní učitelky. Popáté jsme se zapojili do knihovnické akce na podporu čtenářské gramotnosti - pasování na čtenáře. Princezny z Písmenkového království dohlédly na splnění všech čtenářských úkolů, které pro děti připravily. A pak už nic nebránilo tomu, aby všichni prvňáčci byli pasováni na čtenáře. Po složení slavnostního slibu převzali diplomy, novou knížku, sladkosti a další drobné dárky. 

Galerie

 

 

Po stopách bratří Čapků

Literární exkurze do Malých Svatoňovic a Hronova ukončila projekt, který byl věnován sourozencům Čapkovým a místům v našem kraji spjatých s jejich životem. Projekt probíhal ve spolupráci s naší knihovnou. 

 

 

Jak se hrálo loutkové divadlo

Tak to se dozvěděli žáci, kteří ve čtvrtek 10. května navštívili naši knihovnu. Pan Jiří Polehňa, lidový loutkář a pedagog z HK, zahrál žákům Rakvičkové pohádky, tedy ukázky loutkového divadla tak, jak se hrálo na jeho počátku. 

 

 

Pojďte se s námi podívat do pravěku

V týdnu od 19. do 26. dubna se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili besedy o pravěku, která proběhla v rámci celoškolního projektu Nebojte se mamuta. V knihovně si formou besedy a plněním soutěžních úkolů připomněli, jak lidé v pravěku žili, a  prohlédli si knihy, které nám tuto vzdálenou dobu přibližují. 

Galerie

 

S Křemílkem a Vochomůrkou od jara do zimy

To je název besedy spojené se soutěžením, který proběhl v knihovně  se dne 9. dubna. Při plnění literárních a čtenářských úkolů prokázali všichni soutěžící, že knihu V. Čtvrtka Pohádky z pařezové chaloupky opravdu dobře přečetli. 

Galerie

 

Noc s Andersenem

Osmé NsA z pátku 5. dubna na sobotu 6. dubna se v naší knihovně zúčastnilo 23 dětí a 4 dospělí. První část večera byla věnována knihám s obrázky Heleny Zmatlíkové, ilustrátorky, která by letos oslavila 9o. výročí narození. Průvodcem večera se stal kocourek Modroočko, se kterým děti soutěžily, luštily křížovku, některé jeho příhody také zdramatizovaly. Po večeři všechny překvapil nenadálý host. Na své cestě za dětmi v tento významný den se u nás zastavil sám H. Ch. Andersen. Děti měly mnoho zvídavých otázek, které H.Ch. Andersen velmi rád zodpověděl. Vzkaz, který dětem přednesl v dánštině a předal napsaný Morseovou abecedou, si však každý musel vyluštit sám. Na dobrou noc jsme si pak četli právě z jeho pohádek. V programu nesměla chybět stezka odvahy. Na závěr večera se děti samy staly ilustrátory. Jako pozdrav H. Zmatlíkové každý nakreslil pěkný obrázek k vybrané básničce. Pro upomínku děti održely pamětní listy a několik drobných dárků. Program NsA doplnil loutkovým představením Tajemství pohádkové knížky pan Jiří Polehňa, lidový loutkář z Hradce Králové. 

Galerie

 

 

Beseda o knize

Ve dnech 20. a 21. února jsme v naší knihovně přivítali paní Jitku Vítovou, spisovatelku, která žákům představila svou knížku O Květušce a tesaříkovi. Sama dětem přečetla několik ukázek. Následující beseda probíhala zábavnou formou. Děti se ve skupinách do besedy aktivně zapojovaly a se zájmem plnily zajímavé úkoly. Navíc získaly mnoho nových informací z hmyzí říše. Paní Jitka Vítová představila dětem i svou profesi spisovatelky a mluvila také o spolupráci s ilustrátorkou Lenkou Grimovou. Přinesla s sebou původní černobílé ilustrace a děti pak hledaly rozdíly mezi těmito ilustracemi a barevnými obrázky, které byly použity v knize. Beseda se dětem i vyučujícím velmi líbila, některé si knihu také koupily. Naši čtenáři si ji mohou půjčit i v naší knihovně. 

Galerie

 

Den otevřených dveří

Ve středu dne 16. ledna si návštěvníci DOD mohli prohlédnout prostory knihovny a výstavu z činnosti knihovny v obou odděleních.