Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

2010

S čerty nejsou žerty

V pátek 3. prosince v podvečer byl v knihovně připraven program s názvem Čertování, aneb s čerty nejsou žerty, spojený s nocováním v knihovně. Do programu se velmi aktivně zapojili malí čerti a čertice i starší žáci, kteří po celý večer pomáhali čertíkům s čertovsky zapeklitými úkoly. Děti si společně zazpívaly, zahrály hry, vyrobily si čertíka z vařečky a zdolaly i noční stezku odvahy. Ráno všechny mile překvapila mikulášská nadílka.

Galerie

 

Pranostiky očima dětí

Pravidelnými návštěvníky knihovny jsou děti školní družiny, které sem přicházejí v doprovodu svých paní vychovatelek.Knihy si děti nejen půjčují, ale také si sem rádi přijdou zasoutěžit, prohlédnou časopisy či pobesedovat. Tentokrát jsme si povídali o lidových zvycích v měsíci listopadu a o pranostikách, které doprovázejí významné listopadové svátky. Děti je pak doprovodily obrázky.

 

 

 

O pohádkách M. Macourka

Dne 18. listopadu jsme v knihovně besedovali moderních autorských pohádkách.  Při hodinách literární výchovy si žáci společně přečetli knihu s názvem Žofka od Miloše Macourka. O autorech moderních pohádek a o dalších knihách M. Macourka si pak v knihovně povídali, četli si v nich a na závěr si zasoutěžili.

 

 

 

Cestovatelská beseda

Dne 12. listopadu se uskutečnilo slíbené, již třetí, setkání s cestovateli, manželi Márovými a jejich synem Jirkou. Veselé i vzrušující cestovatelské zážitky z cest po Ekvádoru a Galapágách v rámci programu Cestujeme s hendikepem doplněné promítanými fotografiemi a filmovými sekvencemi opět velmi zaujaly jak žáky ZŠ v dopoledních hodinách, tak přítomné návštěvníky besedy odpoledne. Znovu upozorňujeme, že publikace ze všech cest je možné si v knihovně zapůjčit.

Pozvánka

 

 

Nadílka našich dílek 2010

Nadílka našich dílek 2010 je název soutěže vyhlášené občanským sdružením ABECEDA, které se zabývá čtenářskou gramotností, tvůrčím psaním a projektovým vyučováním. V naší knihovně vzniklo několik sborníčků s literárními pracemi žáků ZŠ a zároveň našich čtenářů, a proto jsme se do této soutěže přihlásili. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v Praze dne 22. června v prostorách multimediálního vzdělávacího  centra FUTUROOM. Pro všechny přítomné byla velmi zajímavá prohlídka centra  vybaveného nejmodernějšími multimediálními technologiemi, beseda s jeho pracovníky i možnost práci s touto technikou si vyzkoušet. Program pokračoval besedou s milými hosty, ilustrátorem Milanem Starým, spisovatelkou Petrou Braunovou, manažerkou nakladatelsví Thovt Jitkou Pastyříkovovu a s šéfredaktorkou časopisu 21. století Junior Petrou Schoulovou. Byli jsme potěšeni i při předávání diplomů. Domů jsme si odvezli Čestné uznání za spolupráci ZŠ a knihovny.

 

 

 

Pasování  na čtenáře

V pátek 4. června přišli do knihovny žáci se svými třídními učitelkami, aby se zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře. Nejdříve však museli projít přísnou zkouškou před zraky samotného rytíře. Splněním čtenářských úkolů prokázali, že se toho naučili opravdu hodně. Rytíř tedy mohl všechny děti pasovat do stavu čtenářského. Děti pak složily čtenářský slib, v němž se zavázaly, že si knih budou vážit, číst je a dobře o ně pěčovat. Všichni byli na závěr slavnosti odměněni čokoládovou medajlí a pamětním listem. Těšíme se, že se z nich stanou pilní čtenáři knížek v naší knihovně.

Galerie

 

Beseda o knize

Ve spolupráci s naší knihovnou probíhá v pátých třídách projekt s názvem Bratři Čapkové. Součástí projektu byla literární exkurze do Muzea bratří Čapkových v Malých Svatoňovicích a dále dne 11.5. beseda věnovaná básnickým sbírkám Františka Hrubína Modré nebe a Jana Skácela Kam odešly laně. Básně obou sbírek byly inspirovány obrazovými cykly Josefa Čapka nazvanými Na dětský motiv. Žáci pozorovali, jak básníci "četli" Čapkovy obrazy. V průběhu besedy se pak žáci sami stali malíři a někteří i básníky, když svůj obrázek inspirovaný obrazem J. Čapka doplnili verši.

 

Noc s Andersenem

Na naší páté NsA se 26. března sešlo 28 dětí a s nimi 8 dospělých. V pátek odpoledne k našim dvěma papírovým pohádkovníkům z předchozích let přibyl pohádkový strom živý, který jsme vysadili v prostoru před školou a knihovnou. Náš Habr pohádkový předměřický děti ozdobily (než se sám zazelená a rozkvete) květy a listy s vlastnoručně napsanými pohádkami. V knihovně jsme si pak vyprávěli i četli pohádku H. Ch. Andersena Sněhová královna. Děti pomáhaly Gerdě zachránit Káje a musely přitom splnit mnoho různých úkolů. V další části večera pro ně bylo nachystané překvapení - kouzlení a čarování s vodou, kdy jim na vodní hladině vylkvetla růže přátelství. Ani letos nechyběly při ukončení NsA dárečky a diplomy. V sobotu ráno odcházely děti spokojené a zanechaly nám pěkné vzkazy, např.: "Bylo to zábavné, doufám, že tu za rok budu zase...Zažila jsem hodně dobrodružství, první, když jsme sázeli strom...Dokonce jsme dělali pokusy, ty se mi líbily...Dnes jsem si uvědomil, že láska a přátelství je to nejdůležitější v životě..."

Galerie