Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

2018

V úterý 2. října jsme v knihovně, dočasně umístěné v prostorách Obecního úřadu Předměřice nad Labem, přivítali spisovatelku a lektorku, Bc. Danu Šimkovou. V rámci Týdne knihoven jsme pro žáky 5. - 9. tříd jsme připravili besedu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Během besedy se žáci  seznámili s nejdůležitějšími historickými událostmi, které vzniku republiky předcházely. Pro samotný vznik ČSR lektorka připomněla význam T.G. Masaryka a českých legionářů a v závěru besedy žáky seznámila se státními symboly. V odpoledních hodinách mohli návštěvníci knihovny vyslechnout další velmi poutavou přednášku, tentokrát  o Titaniku. Paní Šimková je také autorkou románů, které si můžete v knihovně zapůjčit. 

Galerie

 

Hurá, už jsem čtenář! Touto větou se mohlo pochlubit 44 žáčků prvních tříd, kteří byli 7. května slavnostně pasováni na čtenáře. Pod přísným dohledem krále Abecedníka, princezny, víly Amálky a královského šaška z Písmenkového království a za podpory svých rodičů a nejbližších z kruhu rodiny splnili všechny připravené úkoly. Pro radost obdrželi diplomy, medaile a drobné dárečky.

Galerie

 

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola literární soutěže SKIPu Kde končí svět 2017/2018 proběhlo v Novém Městě nad Metují dne 15. května. Do soutěže bylo odesláno 8 literárních prací našich čtenářů. V kategorii 10 - 12 let jsme se umístili na 4. a 9. místě, v kategorii 13 - 16 let jsme získali 2. a 3. místo. Program byl obohacen návštěvou novoměstského zámku.

Galerie

 

V pátek odpoledne 13. dubna se v knihovně sešly děti ze ŠD. Zasoutěžily si  ve znalosti pohádek a na závěr si jednu veselou pohádku také poslechly. 

Galerie

 

Ve velikonočních vajíčcích se skrývala jarní pohádkovou soutěž.

V pátek 23. března  se naše knihovna už po třinácté zapojila do celostátně vyhlašované knihovnické akce Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 33 žáků , jejich paní učitelky a knihovnice. Společníky po celý večer nám byli pejsek a kočička z krásné knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, jejíž 90. výročí vzniku si letošní účastníci NsA připomínali. V literární dílně sestavovaly děti obrázkovou osnovu podle příběhu o mytí podlahy, na obrázku vyhledávaly potraviny, které pejsek a kočička dali do dortu, a odhadovaly, ve které skleničce se skrývá sýr, jehož vůně pomohla pejskovi a kočičce najít zasněžený domeček. Ve výtvarní dílně vyzdobily noční košilku, aby nebyla smutná, a vyrobily si postavičky pejska a kočičky. V dílně kuchtíků si každý do své misky připravil báječný piškotový dortík. Hostem večera byl lidový loutkář z HK pan Jiří Polehňa, který dětem zahrál veselou pohádku Kašpárek a Kalupinka. V sobotu ráno při slavnostním ukončení obdržel každý diplom, placku s motivem NsA, pohlednici vydanou pro všechny letošní nocležníky a drobný dáreček. 

Galerie

 

V březnu proběhla beseda o kouzelných a moderních pohádkách.

 

V Březnu - měsíci čtenářů - nabízíme v knihovně nejen spoustu zajímavých knih, ale zveme mezi naše čtenáře i spisovatele. V pátek 9. března měli žáci prvních až pátých tříd příležitost přivítat v knihovně paní spisovatelku Zuzanu Pospíšilovou, autorku více než 80 knih pro děti. Nejprve spisovatelka dětem přiblížila, co je třeba všechno udělat, aby se kniha mohla objevit na pultech v knihkupectvích. Potom některé své knihy představila. Děti s napětím vyslechly např. ukázku o partě detektivů, pohádku a bajku, prostřednictvím hádanek, rébusů a jazykových hříček si bystřily svůj důvtip. Na závěr besedy paní spisovatelka prozradila, na které další knihy se děti mohou těšit. O tom, že knihy paní Pospíšilové děti zaujaly, svědčí skutečnost, že v závěru besedy se u výpůjčního pultu vytvořil zástup nedočkavých čtenářů, kteří si její knihy, které máme v knihovně,  hned vypůjčili. Děkujeme za milé setkání s paní Pospíšilovou a jejími knihami.

Galerie

 

Březnová soutěž je věnována Josefu Čapkovi a jeho knize Povídání o pejskovi a kočičce.

 

Od února se v knihovně schází Čtenářský klub. Žáci dostávají prostor ke čtení knížek dle vlastního výběru, ke sdílení zážitků z četby a k zamýšlení se nad tím, co čtou. Díky zálibě v četbě získávají čtenáři nové přátele, rozšiřují si slovní zásobu a rozvíjejí komunikační schopnosti. V knihovně je pro ně připraveno velké množství kvalitních dětských knih od současných českých i světových spisovatelů a ilustrátorů. Klub pracuje pod vedením Mgr. Jany Kopřivové.

 

V pondělí 5. února navštívily knihovnu děti z mateřské školy. Dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, kdo a proč do knihovny chodí a co vše se v knihovně nachází. Poznávaly známé pohádkové postavičky a s chutí si ne jenom pohádkové knihy prohlédly. Těšíme se na nové čtenáře!

Galerie

 

Žáci několika tříd  navštívili knihovnu v hodinách literární výchovy. Připomněli si, jak je knihovna uspořádána, seznámili se s novými knihami, které si mohou půjčit, a dozvěděli se, jakou cestou musí kniha projít od okamžiku, kdy se nápady zrodí v hlavě spisovatele, do chvíle, kdy si ji čtenář odnáší domů z knihkupectví nebo z knihovny.

Sněhu zatím venku moc nenapadlo, tak nám alespoň v knihovně  sněhové vločky přinesly několik zimních hádanek.  Výstavka, kde si připomínáme lednová literární výročí, je doplněna soutěžními úkoly. Přijďte si vyzkoušet svůj postřeh!

 

 

 

.