Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

2020

V rámci výuky prvouky navštívili knihovnu prvňáčkové.  
https://zs.pnl.cz/navsteva-skolni-knihovny-1-tridy/#more-35308

 

Již po několik let vyhlašuje Ministerstvo kultury soutěž s názvem Knihovna roku. V letošním roce nominovala KMHK do soutěže naši Obecní knihovnu v Předměřicích nad Labem. Krajské kolo se konalo 26. června. Komise, která knihovnu navštívila, se zajímala o veškeré dění  v knihovně, prohlédla si fotografie z akcí, dětské výtvarné a literární práce a další materiály, které dokumentují činnost knihovny, ocenila zdařilou rekonstrukci knihovny s bezbariérovým přístupem a spolupráci knihovny a školy. Obecní knihovna Předměřice nad Labem získala v krajském kole 1. místo a postoupila do kola národního. V národním kole získala knihovna ocenění za rekonstrukci knihovny v prostorách školy a za úspěšné propojení činnosti veřejné a školní knihovny.

Galerie

 

V pondělí 15. června se v knihovně uskutečnilo předávání Zvláštní ceny předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v celostátní soutěži Srdce s láskou darované žákům 3.A. Přečtěte si podrobnosti:

https://zs.pnl.cz/srdce-s-laskou-darovane/

 

V průběhu Března - měsíce čtenářů je již tradičně oceňován/a nejlepší čtenář/ka za uplynulý rok podle kritérií, která doporučuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V letošním roce byl výběr kategorie čtenářů motivován výročím filozofa, spisovatele a pedagoga Jana Ámose Komenského: v listopadu 2020 si připomeneme 350 let od úmrtí Komenského. Proto byli letos v soutěži Čtenář/ka roku oceňováni čtenáři z řad pedagogů, kteří nejenže jsou sami pravidelnými návštěvníky knihovny, ale pravidelně navštěvují knihovnu také se svou třídou a účastní se knihovnických akcí. Tuto příležitost jsme velmi uvítali, protože spolupráce školních tříd s knihovnou je díky pedagogům naší ZŠ pravidelná a dlouhodobá. Ocenění v soutěži Čtenář/ka roku - učitel/učitelka za aktivní spolupráci s knihovnou, za pomoc při organizaci knihovnických akcí a za podporu a rozvíjení čtenářství svých žáků převzaly z rukou ředitele školy pana P. Hebelky paní učitelky Iva Němečková, Jitka Samková, Pavla Tomíčková, vychovatelky ŠD Romana Albínová a Alena Kopecká a za organizaci knihovnických projektů knihovnice a učitelka Jana Kopřivová. Na ocenění v rámci naší knihovny navázalo krajské kolo. Měli jsme obrovskou radost, že vítězství putovalo právě do naší knihovny. Paní učitelka Jitka Samková získala v soutěži Čtenář/ka roku - učitel/učitelka 1. místo a stala se vítězkou Královéhradeckého regionu s postupem do kola národního. Moc blahopřejeme! Všem oceněným  děkujeme za vzornou reprezentaci školy a knihovny. Setkání s předáním diplomů a drobných cen se z důvodu pandemie uskutečnilo 4. června.

Galerie

Březen - měsíc čtenářů jsme v knihovně zahájili 10. března besedou s paní spisovatelkou Barborou Vajsejtlovou. Formou autorského čtení seznámila žáky třetích a čtvrtých tříd se svými knihami Ať jsou velcí zase malí a Velký závod. Žáci příběhům naslouchali se zájmem a velmi pozorně a se stejným zaujetím odpovídali i na zvídavé otázky paní spisovatelky, kterými své čtení prokládala.  Prohlédli si také její další knihy, které pro děti napsala.  V závěru setkání paní Vajsejtlová velmi poutavě odpovídala  na otázky dětem, a tak se dozvěděly, kdy a proč začala psát knihy pro děti, kde bere náměty na své knihy, jak kniha vzniká nebo proč knihy ráda čte i píše. Děkujeme paní Vajsejtlové za milé setkání a za krásné povídání o knihách a čtenářství.

Galerie

 

Ve středu 26. února jsme v knihovně přivítali děti z mateřské školy.

zs.pnl.cz/navsteva-knihovny

 

Poslední setkání dětí, které v tomto školním roce navštěvovaly čtenářský klub, proběhlo 13. února. Milým hostem tohoto odpoledne byla paní Jitka Vítová, spisovatelka z Hradce Králové a autorka mnoha knih pro děti. Poutavým způsobem dětem vyprávěla o své spisovatelské profesi, o spolupráci spisovatele s ilustrátorem a grafikem, ukázala jim, jak vypadá kniha ještě před tím, než se vytištěná plachta rozřeže na jednotlivé stránky. Poté následovala čtenářská dílna s jejími oblíbenými knihami o přírodě. V závěru setkání paní Vítová dětem představila všechny své knihy. Na pracovní listy a do knih, které si malí čtenáři mohli zakoupit, se na jejich přání podepsala a trpělivě odpovídala na všetečné otázky. Setkání bylo velmi příjemné a děti odcházely plné nejen nových informací, ale také krásných zážitků. 

Galerie

V hodinách literární výchovy četli žáci 3.A knihu České pověsti pro malé děti od spisovatelky M. Drijverové. Dne 24. ledna navštívili knihovnu, kde se dozvěděli, jak pověsti vznikaly a jak se šířily mezi lidmi, a porovnávali, co je v pověstech skutečné a co vymyšlené. Prohlédli si Kosmovu kroniku a Dalimilovu kroniku a seznámili se s knihou Staré pověsti české od Aloise Jiráska, jehož 90. výročí úmrtí si v letošním roce připomínáme. 

Rok 2020 je spjat i s dalším čapkovským výročím, a to se 100. výročím vzniku hry R.U.R. Autorem hry je Karel Čapek, ale slovo robot, které zde bylo porvé užito, navrhl na Karlovu výzvu Josef Čapek.  České slovo robot se dnes užívá na celém světě. Premiéru hry uvedl Karel Čapek dne 2. ledna 1921 v Klicperově divadle v Hradci Králové. Svého vlastního robota si žáci mohli vytvořit ve své fantazii  a pak ho nakreslit či jinak výtvarně zrealizovat. Během krátké doby se v knihovně sešlo 145 kreslených a malovaných robotů nejrůznějších tvarů a podob a také několik prostorových modelů z různého materiálu. Vybrat toho nejlepšího ze všech vystavených robotů bylo téměř nemožné.  Sladkou odměnu dostali úplně všichni, kteří se do této knihovnické akce zapojili.

Galerie

V roce 2020 si připomínáme životní jubilea bratří Čapků, dvou vynikajících osobností české kultury. V lednu to je 130. výročí narození Karla Čapka a v dubnu 75 let od tragické smrti jeho staršího bratra Josefa Čapka. V lednu byl v knihovně zahájen projekt Pocta sourozencům Čapkovým. V průběhu měsíce ledna knihovnu navštívili žáci 1. i 2. stupně, aby si připomněli nejen dílo sourozenců Čapkových, ale také místa spjatá s jejich pobytem zejména v našem kraji, ve východních Čechách. 

Galerie