Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

2019

Od října se v knihovně schází čtenářský klub. Smyslem těchto setkání je především to, aby žáci mělí na čtení čas a prostor, aby měli možnost "začíst se" a upevnit se v přesvědčení, že "číst je normální". Budou poznávat různé žánry a sdělovat si tipy na zajímavé knihy či autory knih. V knihovně je pro ně připraveno velké množství nových knih. 

Galerie

V sobotu 19. října se na knihovnickou exkurzi vypravily knihovnice náchodského regionu. V průběhu tohoto dne jsme je mohli přivítat také v naší knihovně. Po seznámení s historií knihovnictví v Předměřicích nad Labem, s nedávno proběhlou rekonstrukcí knihovny a s aktivitami a činností knihovny následovala prohlídka interiéru a volná diskuse. 

Galerie

V Týdnu knihoven se žáci 8. - 9. tříd zúčastnili besedy věnované životu a dílu Josef Škvoreckého. Prostřednictvím bohaté fotodokumentace a úryvků z děl seznámil žáky Mgr. Václav Krištof, vysokoškolský pedagog, jeden ze zakladatelů Společnosti Josefa Škvoreckého a autor knihy o J. Škvoreckém, nejen s osobností a dílem J. Škvoreckého, ale přiblížil jim také literární a kulturní období 2. poloviny 20. století. Dozvěděli se, jak se knihy dostávaly a šířily z ciziny do Československa, jak se knihy v samizdatových edicích šířily mezi lidmi, jak se vyvíjelo vydávání knih v exilu. 

Dne 27. září navštívili knihovnu žáci třetích tříd. V rámci projektu o obci, v níž žijí, se zde seznámili se zajímavými událostmi z historie obce Předměřice nad Labem, prohlédli si obecní kroniku a knihy, ve kterých je možné se něco o historii naší obce dočíst.

zs.pnl.cz/beseda-s-nazvem-nase-obec

Dne 19. června jsme pozvali do knihovny naše prvňáčky na oblíbenou, celostátně vyhlašovanou knihovnickou akci, pasování prvňáčků na čtenáře. Žáci svým rodičům a dalším hostům nejprve přednesli verše o tom, co všechno se v první třídě naučili. Následovala nejdůležitější část jejich programu - četba z knihy Z. Pospíšilové Psí hrdina. Na vše dohlíželi král a princezna z Písmenkového království, kteří děti pochválili za jejich celoroční práci. Poté každého žáčka pasovali na čtenáře a odměnili pamětním listem, medailí a drobnými dárky. V závěru slavnosti malí čtenáři s nadšením přivítali pohádkovou babičku, se kterou se poznali již dříve na výletě do Pohádkové země. Kouzelná babička Liduška děti pozdravila, popřála jim krásné prázdniny a odměnila je košem plným sladkých koláčků.

Galerie

Na jaře byla dokončena rekonstrukce části budovy Základní školy Předměřice nad Labem, v jejímž podkroví se nachází přestěhovaná a kompletně nově vybavená Obecní knihovna Předměřice nad Labem. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo 28. května za přítomnosti zástupců Obecního úřadu Předměřice nad Labem, knihovnic Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové a Knihovny města Hradce Králové, knihovnic okresu Trutnov a zástupců firem, které se na rekonstrukci a modernizaci celého objektu podílely. Po děkovných projevech ředitele školy Mgr. Pavla Hebelky a starostky Stanislavy Markové a po přestřižení pásky ve vestibulu školy pokračovalo slavnostní dopoledne v knihovně. Pásmo veršů, citátů o knihách a hudby připravili žáci školy. Knihovnice a učitelka Mgr. Jana Kopřivová seznámila přítomné s historií obecní knihovny, která je jako jedna z mála knihoven u nás umístěna v budově školy a která slouží zároveň také jako knihovna školní, pohovořila o současné činnosti knihovny a ocenila její moderní charakter s bezbariérovým přístupem. Odpoledního Dne otevřených dveří pro veřejnost se i přes nepřízeň počasí dostavilo 179 návštěvníků, kteří nad proměnou knihovny nešetřili chválou.

Galerie

V květnu se žáci 1. – 5. tříd setkali se spisovatelkou Jitkou Vítovou. Paní spisovatelka jim představila své nové knihy, které jsou nejen poutavě napsané, ale zároveň přinášejí i poučení o přírodě, zejména o světě hmyzu. Vyprávěla o tom, co všechno musí spisovatel udělat, aby se kniha mohla objevit na prodejním pultu v obchodě, a přiblížila žákům, jak probíhá spolupráce spisovatele s ilustrátorem. Společně se spisovatelkou si žáci přečetli ukázky z některých knih a přitom plnili čtenářské úkoly. Za splněný úkol získali obrázek Lenky Grimové, ilustrátorky jejích knih. Knihy s věnováním a podpisem autorky si mohli žáci po besedě zakoupit. Beseda se všem zúčastněným velmi líbila. 

Galerie

Z pátku 26. dubna na sobotu 27. dubna se knihovna proměnila v čarodějnickou sluj, kde se zabydlelo  25 čarodějnic, čarodějů a jejich učňů. V podvečerních a nočních hodinách tu totiž pokračoval a nocováním v knihovně vyvrcholil celodenní zábavný program pro žáky druhé třídy s názvem Čarodějná noc. V knihovně malí čarodějové luštili křížovku a zahráli si na spisovatele, když vymýšleli závěr pohádky Zdeňka Slabého O čarodějnici a jejím koštěti. Veselou pohádku Kašpárek a Kalupinka jim přijel se svým loutkovým divadélkem zahrát hradecký loutkoherec pan Jiří Polehňa. S průběhem celého programu a s dalšími fotografiemi se můžete seznámit na zs.pnl.cz/carodejna-noc

Galerie

 

Knihovnu pravidelně navštěvují oddělení školní družiny. Děti si pročítají časopisy, zahrají si deskové hry a téměř každý si odnese zajímavé knihy ke čtení domů nebo do družiny ke společnému čtení v rámci odpočinkové činnosti. Děti z prvního oddělení si přečetly knihu Povídání o pejskovi a kočičce, a proto začátkem února přišly do knihovny, aby se dozvěděly více o jejím autorovi Josefu Čapkovi. Řešením literárních úkolů a kvízů, které děti hravě zvládly, si ještě jednou zábavnou formou připomněly některé veselé příběhy oblíbených postaviček této knihy. 

Galerie