Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

 

2012

 

Cestovatelská beseda

Setkání čtenářů s manželi a cestovateli Márovými zavedlo přítomné v úterý 20. 11. do jižní Afriky. Tajuplná Afrika  - to je název jejich dalšího, již pátého cestopisného vyprávění s promítáním krásných záběrů i filmových sekvencí. I tentokrát jsme pro naše čtenáře zakoupili stejnojmennou knihu a film, který je možné v knihovně zhlédnout. 

 

pozvánka

 

 

Strašidelná noc, aneb Strašidel se nebojíme

Odpoledne 2.11. ovládla naši knihovnu pohádková strašidla. Na páteční večer a noc na sobotu 3.11. se tu zabydlelo 38 čarodějnic a čarodějů, bílých paní, kouzelníků, dále pirát, čert, ale také zombie, kostlivci, duchové a další strašidla s hrůzostrašnými jmény, např. Zlobr, Pavoučnice, či Ušoplesk. Přišli totiž oslavit svůj podzimní svátek. A tak se vesele i strašidelně vypravovalo, soutěžilo i četlo. Noční strašidelnou stezku odvahy s plněním úkolů zvládla všechna strašidla, jak se na strašidla sluší a patří, na výbornou. Druhý den proto všichni obdrželi drobné dárky a pamětní listy za překonání všech strašidelných nástrah a za splnění všech strašidelných úkolů.

Galerie
 

Za zvířátky do knihovny

Ve druhých třídách právě probíhá projekt O zvířatech kolem nás. Proto se žáci vypravili dne 23. října do knihovny, aby  zjistili, jaké knihy o zvířátkách v knihovně máme a co všechno se v nich mohou dozvědět o životě zvířat, ať už je chovají doma, nebo se s nimi setkají třeba v zoologické zahradě. Prohlédli si také časopisy o přírodě a chovu např. psů nebo koní. Rádi si připomněli i knihy, ve kterých se často setkávají se svými oblíbenými pohádkovými zvířecími hrdiny. 

Galerie

 

Pasování prvňáčků

Již počtvrté jsme se zapojili do knihovnické akce na podporu čtenářské gramotnosti -  pasování na čtenáře. To letošní se uskutečnilo 15. června. Knihovnu navštívili žáci  se svými třídními učitelkami a tentokrát i s rodiči. Prozkoušet je z jejich čtenářských dovedností přijely princezny z Písmenkového království. Děti si při plnění čtenářských úkolů vedly znamenitě, proto mohly být všechny pasovány do stavu čtenářského. Všichni naši noví čtenáři održeli diplomy a drobné odměny.

Galerie

 

Beseda o knize

Zajímavý, napínavý a neobvyklý příběh od australské spisovatelky Jackie Frenchové s názvem Hitlerova dcera nabídla dne 12. června a 18. června žákům knihovnice Knihovny města Hradce Králové paní Bc. Markéta Poživilová. S žáky besedovala nejen o knize, ale i o stále aktuálních otázkách, ke kterým tento příběh provokuje. Během besedy řešili žáci ve skupinách čtenářské úkoly, do děje vstupovali prostřednictvím literárních her či dramatizace textu.  

Galerie

  

Literární soutěž

Ve čtvrtek 31. května se v knihovně sešli účastníci soutěže Do pohádky s Jiřím Trnkou. Do literární části se zapojilo 34 čtenářů, do výtvarné části, ve které děti kreslily, malovaly a vyráběly keramické figurky, pak 120 čtenářů. Práce dětí byly rozděleny do několika kategoríí a v každé z nich pak byly vyhodnoceny obrázky, výrobky i literární práce na prvních třech místech. Odměnu a diplom však získali všichni zúčastnění.  

Galerie

 

Divadelní představení v knihovně

Dne 18. května se v knihovně uskutečnilo loutkové divadelní představení. Děti zhlédly pohádku lidového loutkáře, pana Jiřího Polehni, Znáte Kačenku? 

 

 

Pohádková olympiáda

V pátek 27. dubna v podvečerních hodinách navštívily knihovnu děti ze školní družiny, pro které tu byla připravena pohádková olympiáda. Děti si připomněly naše nejznámější pohádky a zasoutěžily si.

 

 

Noc s Andersenem

Z pátku 30. 3. na sobotu 31.3. se uskutečnila naše sedmá Noc s Andersenem. V knihovně nocovalo 33 dětí  se 4 dospělými - knihovnicí a paní učitelkami. Letošní pohádkové nocování bylo věnováno H. Ch. Andersenovi, pohádkám, ale hlavně Jiřímu Trnkovi, malíři, ilustrátorovi, loutkáři a tvůrci animovaného filmu, jehož 100. výročí narození jsme si připomínali letos v únoru.  Během úvodní besedy děti také soutěžily - řešily literární křížovky, osmisměrky a kvízy. V autorském čtení zaznělo šest zbrusu nových pohádek, které napsaly samy děti k obrázkům J. Trnky dle vlastního výběru. Následovalo pohádkové malování na kameny. Na některých se objevily postavičky či předměty známé z pohádek, jiné kameny se proměnily v kouzelné rybičky, které plní tajná přání. Po večeři přivítali účastníci NsA hosta - lidového loutkáře z Hradce Králové, pana Jiřího Polehňu i s jeho loutkovým divadélkem. Veselé představení nazvané Tajemství pohádkové knížky a potom vyprávění o loutkách, divadélku i o práci loutkáře děti nejen pobavilo, ale bylo i příjemným vyvrcholením celého večera. Po společné snídani v sobotu ráno jsme se rozloučili a děti obdržely pamětní listy a drobné dárečky. 

Galerie

 

V rámci projektu Cesta do pravěku jsme v knihovně besedovali o knihách Eduarda Štorcha a dalších knihách o pravěku. Na závěr besedy spojené se soutěžemi i čtením dopisů do pravěku obdržela všechna družstva diplomy a drobné ceny. 

Galerie

 

Kulturní výročí

Ke 100. výročí narození Jiřího Trnky byla v knihovně připravena výstava knih s jeho ilustracemi. Výstavu spojenou s besedou o J. Trnkovi navštívili postupně žáci všech tříd. K Trnkovu výročí byla také vyhlášena výtvarná a literární soutěž.

 

 

Literární soutěžení

Dne 22. ledna proběhla beseda o spisovatelce Boženě Němcové spojená se soutěží Jak známe pohádky Boženy Němcové.