Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

2011

 

 Čertování, aneb s čerty nejsou žerty

V předvečer svátku sv. Mikuláše byl v knihovně připraven celovečerní program spojený s nocováním. Žáčci převlečení za čertíky, anděly i Mikuláše se jako mávnutím kouzelného proutku ocitli  i se svými třídními učitelkami - pro tento večer čerticemi, ve světě pekelných bytostí. Knihovnu ovládli pro tento večer čerti se samotným Luciferem. Nejprve dětem zahráli pohádku o čertím ženění. Potom je řádně vyzkoušeli ze znalostí o čertech a pekle. V další části večera děti řešily pekelné úlohy. Děti je však hravě zvládly a svou odvahu prokázaly na čertí stezce odvahy. Mikulášskou nadílku a diplomy si druhý den všichni zasloužili.

Galerie

 

Kreslíme pranostiky

O tradičních zvycích v období adventu besedovaly v knihovně děti ze školní družiny. Pranostiky, které se vážou k jednotlivým svátkům, ztvárnily výtvarně. 

Galerie

 

Po stopách Vikingů

 Pozvánka

To je název další cestovatelské besedy s manželi Márovými a jejich synem Jirkou, která se uskutečnila dne 29. listopadu. Tentokrát jsme s nimi prostřednictvím poutavého vyprávění, zhlédnutých fotografií a videosekvencí navštívili Dánsko, Faerské ostrovy, Grónsko a Island s  mnoha zajímavostmi a podivuhodnostmi. Účastníci besedy měli dokonce možnost ochutnat shnilého žraloka. Pro naše čtenáře jsme zakoupili další cestopisné knihy. 

 

 

Hororová noc

V listopadu 2011 uplynulo 200 let od narození východočeského básníka, sběratele ústní lidové slovesnosti a významného archiváře - Karla Jaromíra Erbena. Toto výročí jsme si připomněli netradičně nocí plnou hororů. V pátek 11.11. se v podvečerních hodinách sešlo v knihovně 12 odvážných. Úvodní besedu o hororech a jejich autorech vystřídalo vyprávění o K.J. Erbenovi doplněné vzpomínkami na exkurzi v Miletíně, která proběhla v dubnu. Následovala četba básně s hororovým námětem Svatební košile a zhlédnutí jejího filmového zpracování. V průběhu této části večera děvčata řešila různé čtenářské a literární úkoly. Následující stezku odvahy plnou nečekaných tajemných bytostí a nástrah zvládly dívky statečně. Po návratu do knihovny byl čas posilnit se. Rytířovy useknuté prsty, zapečení červi a chlebíčky s pavouky byla správná večere v této chvíli. Ale program jestě nekončil. Úkol vymyslet a dramaticky předvést minihoror děvčata přímo nadchl a zhlédnuté scénky měly velký ohlas. Čas pokročil a byl čas na čtení před spaním. Jak jinak než "opravdu hrůzostrašné počteníčko" - tedy povídky z knihy Zuby nehty. V upomínku na tyto nevšední zážitky obdržely dívky pamětní listy.

 

 

22. září

Pro děti ŠD proběhla prohlídka knih a soutěž s názvem Známe pohádkové hrdiny.

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 26. června se v dopoledních hodinách zaplnila knihovna prvňáčky, kteří přišli v doprovodu svých třídních učitelek na akci, která se u nás konala již potřetí. Je to pasování prvňáčků na čtenáře. Nejdříve však děti musely prokázat, že se opravdu číst naučily. Zkoušku ve znalosti čtení a řešení čtenářských úkolů letos sledovala a na závěr zhodnotila princezna, která se k nám vydala až z Písmenkového království. Protože nebyl nikdo, kdo by zkoušku nezvládl, byly děti slavnostně samotnou princeznou povýšeny do stavu čtenářského. Po složení čtenářského slibu se děti s princeznou vyfotografovaly. Domů si každý prvňáček odnesl diplom se svým jménem, sladkosti a barevnou originální placku s nápisem Jsem už čtenář.  Na nové čtenáře se v knihovně už moc těšíme.

Galerie

 

Potulná pohádková země

V měsíci červnu mohli čtenáři a návštěvníci knihovny zhlédnout putovní výstavu loutek spisovatelky a malířky, paní Vítězslavy Klimtové. Loutky vytvořené na základě ilustrací z jejích knížek pro děti všechny návštěvníky okouzlily. Jako dárek jsme připravili paní Klimtové sborníček předměřických strašidýlek s názvem Jak se žije předměřickým skřítkům a vílám. Za tento sborníček jsme v soutěži Nadílka našich dílek 2011 vyhlášené občanským sdružením ABECEDA, které se zabývá čtenářskou gramotností, tvůrčím psaním a projektovým vyučováním, získali Čestné uznání za  úzkou spolupráci spisovatelů a ilustrátorů. S některými skřítky a vílami se můžete seznámit: VílaJahodníčekStromovous a Večerní skřítek.

 

Galerie

 

Beseda o knize

V rámci projektu o bratrech Čapkových již přečetli žáci knihu Devatero pohádek, navštívili Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a 25. května také knihovnu. V knihovně pokračovali poznáváním básnické sbírky J. Skácela a J. Čapka Kam odešly laněPo besedě nakreslili žáci vlastní obrázky v odstínech zvolené barvy. Průběh besedy sledovaly účastnice Základního knihovnického kurzu pro knihovníky obecních knihoven, který organizačně zajistily Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové.

Galerie

 

Noc s Andersenem

Z pátka na sobotu 1. - 2. dubna se konala naše šestá Noc s Andersenem. 23  čtenářů a 5 knihovnic a paní učitelek se tentokrát sešlo v prostorách školní družiny, protože v knihovně probíhaly stavební úpravy. Účastníci NsA si připomněli a oslavili 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Plnili úkoly od Rumcajse, Manky, Makové panenky, hajného Robátka, luštili vzkaz vysílaný Morseovou abecedou, který jim zaslal motýl Emanuel, a pro vodníka Česílka malovali hrneček. Pochutnali si na narozeninovém dortu. Na rozloučenou všichni obdrželi upomínkové listy, pohlednice a dárečky.

Galerie

 

Divadlo, film a literatura nás baví
- beseda pro žáky

 

Zimní hádání

Sněhové vločky v přírodě přinesly dětem pěknou sněhovou nadílku, možnost užít si zimu dosytosti na mrazivém vzduchu a zdravě si zasportovat. Sněhové vločky v knihovně přinesly zimní hádanky.

Galerie