Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

 

2016

V  pátek 4.11. v podvečer se v knihovně sešlo přes čtyřicet strašidel k zábavnému večeru s názvem Strašidelná noc aneb Strašidel se nebojíme. Svou odvahu prokázali nejen při plnění zapeklitých  strašidelných úkolů, ale také perfektním zvládnutím stezky odvahy. V sobotu 5.11. ráno byl program za přítomnosti rodičů slavnostně ukončen. Děti byly odměněny diplomy a drobnými dárečky. 

Galerie

 

Se začátkem školního roku v září  zavítali do knihovny na besedy žáci několika tříd prvního i druhého stupně. Povídali jsme si o pejskovi a kočičce, oblíbených postavičkách z knihy J. Čapka, seznamovali jsme se s pohádkovými, ale i odbornými knihami a časopisy o zvířatech a ke společné četbě ve třídě si žáci vypůjčili knihy O chytré kmotře lišce a Já Baryk. Žáci se také dozvěděli, jak vzniká kniha a kdo všechno se podílí na tom, aby si ji čtenář mohl přečíst. Téměř všichni si také nějakou knihu odnesli s sebou domů.

 

Na Karlštejně se ztratily korunovační klenoty. Nalézt je se rozhodli žáci, kteří se z pátku 24.6. na sobotu 27.6. zúčastnili zábavného programu v knihovně s názvem Noc na Karlštejně. Ve skupinkách děti řešily přesmyčky, poznávaly potraviny na hostině u Karla IV. a vybíraly ty potraviny, na kterých si král ještě pochutnat nemohl, sestavovaly rozstříhanou pověst o Karlově  mostu, luštily jména Karlových dětí, na obrázcích poznávaly stavby, které Karel IV. vybudoval. Úkoly byly splněny, klenoty nalezeny a uloženy do truhly pod sedm zámků. Poděkovat přišel dětem sám Karel IV. se svou manželkou a děti odměnil zlatými dukáty. Večer si děti vyrobily svítilny zdobené vitráží a královskou korunu. 

Galerie

 

Po stopách sourozenců Čapkových je projekt knihovny realizovaný ve spolupráci s vyučujícími. Uskutečnil se v době od dubna do začátku června. V hodinách literární výchovy si žáci přečetli knihu K. Čapka Devatero pohádek. Následovala literární exkurze do míst spjatých jak s pohádkami, tak s pobytem sourozenců Čapkových, a to do Malých Svatoňovic, kde žáci navštívili Muzeum bratří Čapků, a do Hronova, kam jezdili k milované babičce a dědečkovi. V knihovně se žáci ještě sešli k besedě o básnických sbírkách F. Hrubína a J. Skácela inspirovanými obrazovým cyklem J. Čapka Na dětský motiv. V průběhu projektu plnili žáci různé literární úkoly. Po úspěšném absolvování programu obdrželi Pamětní listy.

Galerie

 

Již poosmé jsme v úterý 7. června přivítali na konci školního roku v naší knihovně žák, kteří za přítomnosti rodičů a dalších hostů z Písmenkového království plnili řadu čtenářských úkolů a všem přítomným přečetli pohádku Tři medvědi. Odměnou za jejich snahu a práci  během celého školního roku bylo dnešní pasování do stavu čtenářského, diplom čtenáře a několik drobných dárečků. Se všemi čtenáři  se těšíme na shledanou v knihovně.

Galerie

 

Na besedu o Karlu IV., jehož 700. výročí narození si letos připomínáme, přišli v pondělí 30.5. žáci 3.A. Ve skupinkách si nejprve pomocí přesmyček zopakovali základní informace o životě krále a císaře. Každá skupinka pak obdržela nakreslenou postavu Karla IV. Plněním různých kvízových otázek mohli žáci postupně dokreslovat části královského oblečení "svému" Karlu IV. Otázky a úkoly děti nezaskočily, a tak Karla IV. oblékly do královského roucha všechny skupinky. 

Galerie

 

Ve středu 25.5. jsme v knihovně přivítali dvě zahraniční studentky, které trávily na naší základní škole týden v rámci projektu EDISON, zaměřeného na prohloubení výuky anglického jazyka, a žáky 3. tříd. Studentky si se zájmem vyslechly informace o činnosti knihovny, zejména je zaujaly akce spojené s nocováním v knihovně. Všichni společně si přečetli pohádku O Červené karkulce, studentky v anglické verzi a třetáčci, kteří s výukou anglického jazyka letos začínali, česky. Děti nakreslily pro hosty k pohádce obrázky a pak si ještě všichni prohlédli knihy o zemích, z nichž studenti hostující na naší škole pocházejí.

Galerie

 

Celostátně vyhlašovaná knihovnická akce Noc s Andersenem probíhala z pátku 1. dubna na sobotu 2. dubna. V naší knihovně to byla v pořadí již jedenáctá a zúčastnilo se jí 29 dětí ze třetích tříd a 4 dospělí. Kromě H.Ch.Andersena jsme si také připomněli jubileum českého spisovatele Václava Čtvrtka. Jeho jméno a názvy knih odhalovaly děti plněním soutěžních úkolů. Pohádkový večer pokračoval zhlédnutím loutkových pohádek Chaloupka k nakousnutí a O hubaté Káče, které dětem přijel zahrát pan Jiří Polehňa, lidový loutkář z Hradce Králové. Nechyběla stezka odvahy s hledáním pokladu. Na dobrou noc, to už zachumlané ve svých pelíšcích a s plyšáky v náručí, si děti poslechly Andersenovu pohádku Malá mořská víla v podání herce Ladislava Freje. Pro účastníky NsA pohádku připravili organizátoři NsA a firma Audiotéka ke stažení zdarma.

V sobotu ráno jsme pohádkové nocování slavnostně ukončili předáním pamětních listů a malých dárků všem nocležníkům.

Galerie

 

Paní Jitka Vítová se kromě psaní knížek pro děti věnuje také besedám s dětmi, ve kterých jim vypráví svůj příběh, jak se stala spisovatelkou, jak vůbec kniha vzniká, jak autor textu spolupracuje s ilustrátorem, ale hlavně dětským čtenářům představuje své knihy. Na besedě jim čte paní spisovatelka zajímavé ukázky a potom děti ve skupinkách plní různé čtenářské úkoly. Žáci prvních a druhých tříd se 29. února seznamovali s knihami O Květušce a tesaříkovi a Květuška hledá tesaříka. Příběhy obou knih na sebe navazují a čtenáře zavedou do říše hmyzu. Žáci třetích a čtvrtých tříd se  2. března více zabývali knihou Život u rybníka, v níž se dozvěděli mnoho informací a zajímavostí z říše vodního hmyzu. Knihy jsme pro naše čtenáře koupili do knihovny.

Galerie

 

Dne 24. února jsme přivítali v knihovně děti z mateřské školy a jejich paní učitelky.

 

 

.