Naposledy aktualizováno: 11.08.2022 21:04:16
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Předměřice n.L.

Kvíz lovců mamutů
1) Nejstarším obdobím pravěku byla:
2) Kde žili lovci mamutů?
3) Krajinu lovců mamutů připomíná dnešní:
4) Dospělý mamut srstnatý vážil zhruba jako:
5) Lovci mamutů patřili ke skupině lidí, kterým se latinsky říká:
6) Mezi známá sídliště lovců mamutů na našem území nepatří:
7) Sošce pravěké ženy nalezené v Dolních Věstonicích se říká:
8) Rondel je:
9) Které z následujících pravěkých zvířat je možní potkat i dnes?
10) Nejznámějším ilustrátorem knih o pravěku je: